el-FÎL SÛRESİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

١٠٥﴾ ﺳُﻮرَةُ اﻟْﻔٖﻴﻞِ
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّٰﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ اﻟﺮَّﺣٖﻴﻢِ
105. el-FÎL  SÛRESİ
Kâbe’yi yıkmak isteyen Ebrehe’nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 5 âyettir.
Bismillâhirrahmânirrahîm
اَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﻛَﻴْﻒَ ﻓَﻌَﻞَ رَﺑُّﻚَ ﺑِﺎَﺻْﺤَﺎبِ اﻟْﻔٖﻴﻞِ﴿١﴾
1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
اَﻟَﻢْ ﻳَﺡْﻌَﻞْ ﻛَﻴْﺪَﻫُﻢْ ﻓٖﻰ ﺗَﻀْﻠٖﻴﻞٍ﴿٢﴾
2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
وَاَرْﺳَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻃَﻴْﺮًا اَﺑَﺎﺑٖﻴﻞَ﴿٣﴾
3. Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
ﺗَﺮْﻣٖﻴﻬِﻢْ ﺑِﺤِﺡَﺎرَةٍ ﻣِﻦْ ﺳِﺡّٖﻴﻞٍ ﴿٤﴾
4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
ﻓَﺡَﻌَﻠَﻬُﻢْ ﻛَﻌَﺼْﻒٍ ﻣَﺎْﻛُﻮلٍ﴿٥﴾
5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.