EL-ESMÂÜ’L-HÜSNÂ (Allah’ın (c.c.) Güzel İsimleri)

NİÇİN EL-ESMÂÜ’L-HÜSNÂ?
Bir müminin imanının gelişmesi ve onun kuvvetlenmesini sağlayan
şeylerin başında, Allah Teâlâ’nın Kur’an’ında ve hadislerde
geçen güzel isimlerini öğrenmek, öğretmek ve bu isimlerin bize
verdiği mesajı anlayarak yaşantımızı ona göre yönlendirip Allah’a
kulluk borcumuzun ifası gelmektedir.
Yüce Allah (c.c.) ulvi kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:
“En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na en güzel isimlerle
dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları
bırakın, onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.” (Âraf suresi,
180. ayet)
Hadis-i şerifte de şöyle buyrulmuştur: “Allahu Teâlâ’nın 99
ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa Cennet’e girer.” (Buhari, s.
345) Bu hadis-i şerif ile kim bu isimleri ezberler, manalarını ve
delalet ettiği anlamları iyice kavrar, onlarla Allah’ı över, onlarla Allah’a
yalvarır, onlara kesin bir şekilde inanırsa, Cennet’e girer mesajı
verilmektedir.
Demek oluyor ki El-Esmâü’l-Hüsnâ’yı bilmek, imanın oluşması
ve güçlenmesinin kaynağını teşkil etmektedir. Gelişmiş imanın tahakkuku
için de şu merhalelere ihtiyaç vardır:
1. Bu isimleri tek tek okumak ve ezberlemek.
2. Onların manalarını iyice kavrayıp verdiği mesajları öğrenmek.
3. Bu isimlerle Allah’a yalvararak dua etmektir.
Allah’ın bu güzel isimleri, sıfatları ve fiilleri ile tanımak; O’na
karşı içimizdeki sevgi yumağının giderek büyümesine yardımcı olmaktadır.
Yüce yaratıcı “Bâkî” biz fani olduğumuza göre her canlının Rabbine
muhtaç olduğunu, O’ndan bir an bile olsa ayrı kalamayacağını
bilmesi ve anlaması dâhil, imanın güçlenmesine yeterli bir
sebeptir.
6 l

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*