EL-BÎASAN bin SSHAI

EL-BÎASAN bin SSHAI&, yahudi hekimi
(XVII. yy.). Fatımîler devrinde # Mısır’da
yaşadı. Hekim Ebül Haşan Ali *bin Rıdvan’dan
ders aldı. Hekimlik alanında olduğu
kadar kitap severliğiyle de ün yaptı. Kitaplara
olan merakından dolayı fatımî veziri
El-Efdal’in sevgisini ve himayesini kazandı.
Büyük bir kütüphane halinde çalışan
konağında Jıer gün birkaç hattat kitap
istinsah ederdi, öldüğü sırada 20 000’den
fazla kitabı olduğu anlaşıldı. Başlıca eserleri:
Kitab-üt-Tâlik ve’l-Mücerrebat (Sebepler
ve Deneyler Kitabı); Et-Tezkiret-üt-
Tıbbiye fi Muslihat-il-Ahval-il-Bedeniye (Bedenî
Şartları Islah Konusunda Tıp Tezkiresi);
Mâkalet fi Takrir-il-Balgam (Balgam
Üstüne Makale),

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)