EKTOPİ

EKTOPİ i. (fr. ectopie). Bir organın anormal
duruşu: Erbezi ektopisi.
— Jinekoloji. Boyun ektopisi, dölyatağı
boynunun dış yüzünde yer yer, iç yüzüne
özgü silindirik hücreli epitelyumların bulunması
şeklinde doku bozukluğu.
—  Bir organın ektopVsi doğuştan veya
sonradan olabilir. Doğuştan olan ektopilerin
en sık görüleni erbezi ektopileridir;
bu ektopi halinde erbezleri torbada değil,
kasık kanalının üst tarafında veya içinde
bulunur.
— Jinekoloji. Dölyatağı boynunun görünen
kısmı, normal olarak birçok hücre tabakalarından
oluşan malpighi epitelyumuyle
kaplıdır. Bu epitelyumun salgıladığı glikojen
biyol eriyiğiyle birleştirilirse lügolden iyot alarak esmer mahun rengine boyanır (lügollü
Schiller testi). Tek kat hücre tabakasından
ibaret olan silindirik epitelyum glikojen
değil, müküs salgılar; bu tabaka boyun
kanalının sadece içinde bulunur. Dölyatağı
boynu ektopisi doğuştan olabileceği
gibi (heterotopi), sonradan da olabilir (boyun
içi bezlerin ülserasyonu, mukozanın dışa dönüklüğünde
tamamlanmamış bir epidermleşmesi
[mukozanın dışa devrikliği gibi]). Bu
anomaliye çok sık rastlanır ve kolposkopi
ile kolaylıkla meydana çıkarılabilir: ektopik
olan silindirik mukoza küçücük, yuvarlak
birbiri üzerine yığılı taneciklerin yaptığı
alanlar halinde görülür ve üzüme benzetme
zorunluğunu doğurur. İyotlu eriyiğin
tatbikinden sonra rengi hiç değişmeyen yabancı’
epitelyum, etrafındaki koyu esmer
rengi almış olan malpighi epitelinden kolaylıkla
ayırt edilir, iki mukoza arasındaki
sınır düzensiz ve girintili çıkıntılıdır. Ektopiye
genellikle mukozanın fazla bir salgısı
ve eklenmiş iltihabı eşlik eder. Bir zamanlar
boyun metritleri diye adlandırılan boyun
iltihaplarının çoğunluğunun dayanağını
teşkil eder. Bir ektopinin normal geleceği ya
yanındaki epitelin kayarak kendisinin yerine
geçmesi ya da silindirik hücrelerin tabanında
bulunan yedek hücrelerin değişimi ile
yenileşmesidir. Kayma ile olan durumda
kaplama, epitelyumun altında kistik bezli
bölgeler saklar (Naboth yumurtası). Değişim
halinde ise metaplazik yenileşmede, epitelyum
ya normal bir epitelyuma doğru ya da
displazik bir epitelyuma doğru yönelir. Bu
çeşit ektopilerin dikkatle tedavisi ve özellikle
elektrik koagülasyon ile tedavisi, rahim
boynu kanserlerinin önlenmesinde önemli
bir faktördür

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)