EKSTRAPOLASYON

EKSTRAPOLASYON i. (fr. extrapolation).
istat. içindeki terimlere, serinin kanununa
uyacak yeni bir terim ekleyerek bir istatistik
serisini uzatmak veya bir eğrinin uzantısında
bulunan ve bu eğrinin denklemini
gerçekleyen noktanın ordinatını belirlemek.

— Mat. Bir kanunun geçerliliği veya bir
fonksiyon hakkındaki bügiyi, bu kanunun
ve bilginin verildiği sınırların ötesine yaymayı
amaç tutan işlem: Ekstrapolasyon, interpolasyonun
tamamlayıcısıdır.
— Mant. Genelleme.
—  istat. Ekstrapolasyon özellikle,
İktisadî tahminler alanında kullanılır. Böylece
herhangi bir İktisadî eğüimin daha sonra
da aynı yönde gerçekleşmeye devam edeceği
var sayılır. Teknik ilerlemenin hızı
ve siyasî değişikliklerden ötürü eğilimin daha
sonra değişmeyeceği kabul edilir.Geçici
değişmeleri bir yana bırakan bu metot, ilkel
bir tahmin yoludur. Gözlemlenen alandan
ne ölçüde uzaklaştırılırsa metodun sağladığı
sonuçları da o ölçüde ihtiyatla ele
almak gerekir. Ekstrapolasyon, ancak daha
sağlam tahmin usulleri mevcut olmadığı zaman
kullanılır.
— Mat. Ekstrapolasyon problemi, yalnız sınırlı
sayıda denemenin sonuçlarına dayanarak
genel bir kanuna varmak istenildiği
zaman ortaya konur. Ekstrapolasyon yoluyle
bir fonksiyon kurulduğu zaman, değişkenin,
fonksiyonun kuruluşunda yararlanılan
uç değerler arasında kalan değerleri için bu
fonksiyonun alacağı değerleri hesaplamak
mümkündür: bu durumda interpolasyon söz
konusudur; eğer uç değerlerin arasında olmayan
değerler hesaplanacaksa ekstrapolasyon
söz konusudur. Bu problemler, özellikle
fizik dalında varılan sonuçları belirlemekte
kullanılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)