EKSPER

EKSPER i. (fr. expert, bilirkişi). Kazandığı
bilgi ve tecrübeye dayanarak bir iş konusunda
söz söyleme yetkisine sahip olan ve bu
yetkisine güvenilerek düşünce ve yorumlarına
başvurulan kişi.
— G. santl. Bazı sanat eserlerinin doğrulu-:
ğunu bilme ve değerini – tahmin etme işi ile
üğraşan kişi. Eşanl. m u h a m m İ n .

— İşletmec. ve Tic. Eksper-
Muhasip (sayman), hesapları kendi adına ve
sorumluluğu altında düzenleme, denetleme,
değerleme veya düzeltme işlerini gören kişi.
—  İşletmec. ve Tic. Deniz Ticaret
hukukunda dispeçei olarak belirtilenler
dispeç (dispatch) eksperleridir. Ayrıca 2/
4281 sayılı «Tütün Eksperleri nizamnamesi
» de tütün eksperleri kullanılmasına ilişkin
yöntem ve kuralları düzenler, özellikle
rehin, ulaşım ve sigorta alanlarında eksperler
oldukça önemli bir yer tutar. Taşınır
ve taşınmaz mallara değer takdiri, ticarî
işlemlerde mal nietliklerine ilişkin rapor
verme, hasarların tespiti gibi incelemeler
eksperlerce yapılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)