EKSARKLİK

EKSARKLİK i. Tar. Bir eksark tarafından
yönetilen il. || Eksarklik rütbesi. Bk.
ansîkl.
— Din. Bir eksark, patrik veya başpiskopos
tarafından yönetilen kilise çevresi. Bk. ansİkl.
— Tar. Eksarklik kelimesi, Bizans
imparatoru Mavritios tarafından VI. yy.
sonlarına doğru İtalya’da ve Afrika’da kurulmuş
olan askerî yönetmelikleri belirtir.
Daha sınırlı bir anlamda bu terim Bizans
İtalya’sında bir eksark tarafından doğrudan
doğruya yönetilen bir ili yani Ravenna
bölgesini gösterir. Bu kelime XII. yy. a kadar
bu anlamda kullanılmıştır. Bu İdarî teşkilâtı
yeniden düzenlemenin amacı bunlara
daha kuvvetli bir bağlantı sağlamak ve
savunma gücünü artırmak, yeniden düzenlenen
bu yönetmeliğin başına da savunmayı,
esaslı şekilde sağlamakla yükümlü bir askerî
âmir getirmekti. Ravenna’nın tarihte
bilinen ilk eksarkı 584 yılına doğru, ilk
Kartaca eksarkı da 587 yılına doğru ortaya
çıktı. 647’de Araplar tarafından istilâ edilen
Afrika eksarklığı Septem (Ceuta) şehrinin
düşmesiyle 709’da ortadan kalktı. Lombardların
durmadan saldırılarına hedef olan
İtalya eksarklığı da Astolf’ın hücumları
karşısında 751’de yıkıldı.
— Din. İstanbul patrikliğine bağlı olarak
Balkanlarda birkaç eksarklik da yaşamış,
bunlardan günümüze ancak Patmos eksarklığı
kalmıştır. Eksarklıklarm bir kısmı da
yabancı ülkelerde yaşayan Yunanlılar ve
Ruslar için kurulmuştur (Londra, Sydney,
Paris, Berlin v.b.de). Roma kilisesi de Doğu
kilisesine bağlı olanlar için bazı eksarklıklar
kurmuştur

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)