Ekonomik ve kültürel mayalanma

1815 ten sonra ABD ekonomisi hızla büyümeye başladı. Güneydeki pamuk tarımı patlamasının yerleşme merkezlerini körfez ovalarının ötelerine hızla yayması sonucu “Derin Güney” doğdu. Çiftçiler de Ohio ırmağının kuzeyindeki göl ovalarına göçtüler. Bu göç 1825’te Erie kanalının tamamlanmasından sonra büyük ölçüde hızlandı. Mississippi’nin doğusundaki aşağı yukarı bütün Kızılderililer küçük rezervlere yerleştirilmişler ya da Missouri ırmağı­ nın ötesindeki Büyük Ovalar’a sürülmüşlerdi. Kanallar ve demiryolları iç kesimleri, hem yerleşim, hem de ticaret açısından hızlı bir büyümeye açmıştı. Ortabatı’da büyük buğday ve hayvancılık “imparatorlukları” ortaya çıktı, Chicago gibi birçok yeni kent kuruldu. 1815’ten 1850’ye kadar ortalama her iki buçuk yılda bir yeni bir batı eyaleti Birleşik Devletler’e katıldı. Sınırın batıya doğru bu genişleme hareketini, kuzeydoğu hızlı bir ekonomik gelişmeyle dengeledi. Ulusal 1803’te Louisiana Bölgesi’nin elde edilm esiözellikle kürk avcılarının ve tüccarların kıta boyunca yayılmalarını kamçıladı. Bu öncüler, daha sonra göçmenlerin araba kervanlarının kullanacakları batı yollarını açtılar. General Winfield Scott’un askerlerinin, Meksika Savaşı’ndaki son ABD zaferi olan M exico City’yi işgal etmek için Veracruz’da karaya çıkışlarını canlandıran bir resim (1847). Bu savaşın sonunda, ABD’nin Meksika’yı kabul etmek zorunda bıraktığı Guadelupa Hidalqo Antlaşması’nın (1848) koşulları, ABD’nin “açıkça belli alın yazısı”nı büyük ölçüde güçlendirdi. üretim 1820’lerde kabarıp taştı; fiyatlar 1830’larda doruğa ulaştı. 1840’larda bir süre düştükten sonra, 1850’lerde fiyatlar ve üretim yeniden tırmanışa geçti Fabrikalar sistemi iyice gelişti. 1848-1849’da Kaliforni- KANADA Wastiufylon 188$ Missqyrj K Dakota] \l 88« 1 Wisi imsin 1848 G Dakota 1889 Iowa Nevada 1846 1864 C alifornia , 1850 Kttiıhıt, \79? K Carolina ■=” 1 789 -s^? ) Tennessee s í7m’cm G. Carolina RÚYÜK , 1788 OKYANUS fıthak edil’ lı 1810) ATLAS OKYANUSU ~— Hawaii ‘ 1898 de alındı) (Rusya’ Meksika Körfezi A B D ’NİN 1783’TEN SO N RAKİ TO P R A K KAZAN ÇLARI 1787 eyalet olma tarihi 1783 te ABD WKKİ Büyük Britanya’dan (1818) Büyük Britanya ile antlaşma yaparak (1846) Kuzeybatı Toprakları (1787) ¡İBİŞ ispanya’dan (1819) Meksika’dan (1848) Louısıana nın satın alınması (1803) Texas’ın ilhakı (1845) Gadsden satın alındı (1853) * _____ « u r __________ 380 ABD (TARİH) 1783 ile Gadsdarı’in bazı topraklar satınaldığı yıl olan 1853 arasındaı, ABD’nin batı sınırı Mississippi ırmağına kadar uzanırken>, ülke o güne kadarki sınırlarının üç katı genişledi. Alaska ve Hawaii sırasıyla 1867 ve 1898’de elde edildi. ya’da başlayan “altına hücurrTdan sonra, Nevada dağ­ larından ve öteki batı bölgelerinden 500 milyon dolarlık altın ve gümüşün gelmesiyle, 1850’lerde sanayi gelişmesi daha büyük bir hız kazandı. Toprak değerleri arttı ve batı eyaletlerinde yüzlerce yeni topluluk ortaya çıktı. Bu arada, seçim için mülk bildirimi ortadan kalkarken, yalnızca beyaz erkeklerin oy kullanmaları bir kural oldu ve çoğu görevler seçime bağlı tutuldu. Ucuz gazetelerve kitle eğitimiyle (Güney dışında) patlak veren iletişim devrimi, okur-yazarlık oranını büyük ölçüde kabarttı. New England kökenli yeni birdin akımı olan İkinci Büyük Uyanış(1787-1825), ülke genelinde birdinsel çoşku yarattı. Bunun yanı sıra, kuzey eyaletlerinde bir toplumsal reform dalgası başlatıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.