Ekonomi

D anim arka’da tarım , hayvancılık şeklinde yapılır.
Süt. et. süt mam ülleri ve yum urta en çok ihraç ettiği
tarım ürünleridir. Et, süt ve süt ürünleri, A vrupa piyasasında
son derece m akbüldür. N üfusun % 16’sı tarım
alanında çalıŞır. Ülke topraklarının üçte ikilik kısm ında
ekim yapılır. A rpa, buğday ve şekerpancarı yetiştirilen
ürünlerin başında gelm ektedir. Balıkçılık, bilhassa açık
deniz balıkçılığı ileri seviyededir. Batı Jutland kıyılarındaki
Esbjerg en önemli balıkçı lim anıdır. Balık yağı ve
diğer balık ürünleri üretim i ve işlenmesi için gelişmiş
fabrikalar yapılmıştır. Tabiî kaynaklardan m ahrum
olm asına rağm en sanayii ileri bir seviyededir. D ışardan
alm an ham petrol ve ham m addeler işlenir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*