Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Eğitim Öğretim Hakkı

Allah, insanları hayada ölüm arasında sürecek yolculuklarına iyi
kötü hiçbir şey bilmeyen mâsum yavrular olarak başlatır. O’nun
bahşettiği akıl, kulak, göz, kalp gibi nimeder sayesinde insan,
yolculuğu boyunca heybesine bir şeyler katar. Alelâde bir beşer
olmaktan kâmil bir insan olmaya doğru giden bu yolculuğun en
önemli belirleyicisi eğitimdir. Çünkü ilim, insanı dünya ve âhiret
işlerinde hakka ve hakikate yöneltecek bir vasıtadır. Rabbimiz kul
ları içinden âlim olanların kendisine derin saygı
duyduklarını bildirir (Âl-i Imrân 3/7; Isrâ 17 /
107; Fâtır 35/28).
Eğitim, diğer bütün insan hak ve özgürlüklerinin
tanınması, korunması ve geliştirilmesine katkıda
bulunur. Yoksulluğun ve gelir farkının azaltılması,
toplumsal adaletin sağlanması, ekonomik kalkın
manın temini, işsizliğin azaltılması, sağlığın geliş
tirilmesi vb. ancak eğitime erişim hakkının bütün
bireylere eşit olarak sağlanması ve eğitim düzeyi
nin yükseltilmesi ile mümkündürİslâm insanı maddî ve mânevî bakımdan geliştirecek ve fikirleri
ni başkalarına aktarmasını sağlayacak olan eğitimi bir hak olarak
kabul eder. Eğitim hakkı, hem öğretme hem de öğrenme hakkını
kapsar. Her iki hak da aynı zamanda birer ödevdir. Nitekim Sev
gili Peygamberimizin^ Medine’de mescidinin ve evinin yanı
başında oluşturduğu Suffe, tarih boyunca müslümanların hayat
verdikleri birçok eğitim kurumunun öğretme ve öğrenme hakkı
nı teslim etmede ilhamı ve öncüsü olmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.