Edebiyatı Cedide kütüphanesi

Edebiyatı Cedide kütüphanesi, Edebiyatı
Cedide yazarlarının eserlerinden meydana
gelen kitap dizisi. 1899-1901 Yıllarında bu
dizide 11 eser yayımlandı. II. Meşrutiyetten
sonra, 1909-1912 yıllarında çıkanlarla
birlikte dizide yer alan eserlerin sayısı 35’i
buldu. Edebiyatı Cedide kütüphanesinde yer
alan başlıca eserler şunlardır: Hüseyin Cahit’in
(Yalçın) Hayat-ı Muhayyel*i (1899),
Hayal İçinde (1901), Hayat-ı Hakîkiye
Sahneleri (1910), Kavgalarım (1910); Tevfik
Fikret’in Rubab-ı Şikeste (1900), Halûkun
Defteri (1911); Halit Ziya’nm (Uşaklıgil)
Bir Yazın Tarihi (1900), Aşk-ı MemFotonu (1900), Solgun Demet (1901), Mai ve
Siyah (1909), Ferdi, ve Şürekası (1910);
Mehmed Rauf’un Eylül (1900), Siyah İnciler
(1901), İhtizar (1909), Pençe (1909),
Âşıkane (1910), Ferda-yı G aram (1910),
Genç Kız Kalbi (1911), Menekşe (1911);
Ahmed Şuayib’in Hayat ve Kitaplar’ı
(1901); Ahmed Hikmet’in (Müftüoğlu) Haristan
ve Gülistan*ı (1901); Celâl Sahir’-
in (Erozan) Beyaz Gölgeler (1909), Buhran
(1909), Siyah Kitab’ı (1911); Cenab
Şahabeddin’in Hac Yolunda’sı (1909); Hüse-‘
yin ‘ Sîret’in (özsever) Leyal-i Girizan’ı
(1910); Hüseyin Suad’ın (Yalçın) Lâne-i
Melâl (1910), Kirli Çamaşırlar*ı (1911); SafV
feti Ziya’nm Salon Köşelerinde (1910)» Haralambos
Cankıyadis (1911), Bir Safha-i .
Kalb (1912), Hanım Mektupları (1912),
Kadın Ruhu (1912). [

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*