EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bazı sahâbîler, ölmüş yakınlan adına tasaddukta bulunmalarının, onlara fayda verip vermiyeceğini Hz. Peygamber (s.a.)’dan sormuşlar ve müsbet cevap almışlardır. Sâ’d b. Ubâ- de anası namına yapacağı hangi sadakanın daha hayırlı olduğunu sormuş Rasûlullâh da «su getirmek» buyurmuştur. (Ahmed, Nesâî) Nakdi sadakanın, cenazenin defni ve teçhizi sırasında ve kabirde verilmesi mekruh sayılmıştır.
c) Oruç :
Buhârî ve Müslim’in îbn Abbâs’dan rivâyetlerine göre birisi Rasûlullâh’ın huzuruna gelerek sormuş: — Anam öldü, üzerinde bir aylık oruç borcu var, onun namına kaza edeyim mi? — Ananın borcu olsaydı onu ödeyecek değil miydin? — Evet ödeyecektim. — Allah’a olan borç ödenmeye daha müstehaktır.
d) H ac:
Buhârî gene İbn Abbâs’dan, hac mevzuunda yukardakine benzer bir hadis rivâyet etmiştir.
e) Namaz:
Dârakutnî’nin naklettiği bir hadiste ana-baba için namaz kılmanın onlara itaat ve vefâ olacağı ifade buyurulmuştur.
f) Kur’ân-ı Kerim Okumak :
Cumhûra göre sevabmı ölüye bağışlamak için ibâdet niyetiyle okunan Kur’an-ı Kerim’den hâsıl olan sevap, bağışlanan ölünün ruhuna vâsıl olur. Diğer ibâdetlerde olduğu gibi bunun da şartı karşılığında para alınmamasıdır.
İmam Şâfiî: Kur’an okumadan hasıl olan sevabm vasıl olmayacağını söylemiştir. Diğer bazı müctehidler de ancak evlâdın veya yakın akrabanın oruç, namaz ve haccınm vâsıl olacağım ileri sürmüşlerdir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.