DÜZ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

D üz
¡ k i yönlü
E h li Salip ordularının (ı/tcı
Çoktan çürümüştür şim di £ava£ köklerinde
B ir bereket tılsımı gibi yeşil Tercan ovasında
Sıra
Dağları
A k bulutlu
Yem yeşil Tercan ovası
B ağdır9 bahçedira tarladır şimdi
H ilâ l ordularının, müslüman ince £ı/ıc|
B ir söğüt dalıdırt yeşermiş güler, güler şimdi
E n
Yiğide
Kalmak için
Acele geçirm’.ş üstünden
Dünyayı yıkıp  yakan orduları
Key-K avus b ir yonca yaprağıdır
İskender; büyük İskender bir ayrık otu
A d an
Y ü rek li R işa r
Alpaslan, Selâhaddini Eyubt
Yüce halk kahramanı Seyit Battal Gazi
B ir ok buluttur gezer şim di, Erzincan dağlarında belki
E n
H ız lı
Gidende
En yavaş yürüyende
Varm ış son menziline
Toprak ana verdiğini almış gerisin geriye
İbrahim M İ N N E T OĞ LU


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.