DÜŞÜNME KUTUSU

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DÜŞÜNME KUTUSU

Geçcrv sayıdaki “Düşünme Kutusu” Sorularının Yanıtları:

SORU İŞARETLERİ: 11881. Başaşağı edilinci 18811 olur, 18811 soldan sağa 180° çevrilince yine 11881’i verir.

BÜFE: Ahmet, Yusuf, Vedat, Mehmet, Sami

KAĞIT HALKA: 1. Kağıt halkayı yanyüzlerinden basıp düzlem hale getirin, böylece silindirin yan yüzeyi iki adet 2x1 cm.’lik dikdörtgene bölünür. 2 cm

  1. 1.     cm

2) Bu dikdörtgeni dikine ortadan katlarsanız 4 adet 1 cm2’lik kare elde edersiniz.       -| cm

  1. 1.     cm

2. Bu 1 cm2’lik karelerin şekilde görüldüğü üzere köşegenlerini çizin, bu köşegenlerin herbiriV? cm uzunluktadır.

 

1 cm

 

  1. 1.                   cm ön yüz arka yüz 2 cm

4) Dört köşegenden herbirini katlayıp bastırarak şu şekli elde edin:

Silindirin alt kenarı

KADEHLER: 3 kadehli grup: 1) 3 kadehin ağzı aşağıya 2) 2 kadehin daha ağzı aşağıya, bir kadehin ağzı yukarıya 3) 3 kadehin daha ağzı aşağıya= 7 kadeh ağzı aşağı olmuştur.

6 kadehli grup: Mümkün değil Genel formül: T=(2+i)n-m-r2 2+i= gerekli hamle sayısıdır, i’ye o’dan başlayarak 1,2,3… değerler verilir. T değerini sıfır veya pozitif bir tam sayı yapan

  1. i.                    değeri soruya yanıttır. Verdiğimiz ömekde m=7 ve n=3 iken i=1 değeri için T=1 olur, T pozitif tamsayıdır, o halde yanıt 2+1=2+1=3’dür, gerçekten problem 3 hamlede çözülür. n=6’mn çözümü yoktur, çünkü m tek ve n çift bir sayı ise pay daima tek sayı olacağından 2’ye bölünemez. Bir diğer örnek: m=17 ve n=5 için i=3 için T pozitif tamsayı verir (T=4), o halde hamle sayısı 2+1=2+3=5’dir.

KÜP: Küpü A köşesi üzerine dikiniz. Suyun yüzeyi A^D üçgeni olacak şekilde su koyunuz. Koyduğunuz su küpün hacminin 1/6’sıdır (Oluşan şekil düzgün bir piramittir.) Piramitin tabanı A^D eşkenar üçgeni, tepesi ise A noktasıdır. Piramitin yan kenarları küpün kenarlarına eşittir. AB, AD ve AAV Pitagor yardımı ile küpün kenarı a ise piramitin taban kenarı 2 a (karenin köşegeni) ve yüksekliği a¡Vz bulunur. Taban üçgeninin alanı şudur:

‘^a.NivBa.

Buradan piramitin hacmi:

_L.JL.VTa

  1. 1.       VT 26 Şimdi suyu dökmeden küpü AD kenarı üzerine oturtunuz ve küpü öyle eğiniz ki su yüzeyinin bir kenarı BC olsun. Böyle- ce AA1 kenarı üzerinde su yüzeyine karşılık olan X noktasını işaretleyin AX=1/3 AAj’dir (Çünkü küpte a3/6 kadar su vardır ve X’den geçen ABC’ye paralel düzlem bunun 2 katı kadar, yani a3/3 haci m beli rl ey ecekti r). Şimdi küpü ABCD yüzü üzerine oturtarak x hizasına kadar su ile doldurunuz. Küpün içindeki suyun hacmi a3/3’dür.

 

KAŞIĞIN GÖLGESİ: Işınların yolu şekilde gösterilmiştir. Kaşık çay fincanının bir kenarına düşen ışınların yolunu keser; aynı kaşık aynı zamanda fincanın karşıt kenarına düşen ışınların da yolunu keser. Bunun sonucu olarak duvarda biri yukarda (A’) ve biri aşağıda (B’) olmak üzere 2 gölge oluşur. Kaşık fincana yaklaştıkça bu gölgeler büyük ve nihayet birleşir.

 

 

 

 

 

Geleceği düşünerek kuşkulanmak yersizdir; çünkü gelecek, düşünsek de düşünmesek de gelecektir.               A.EINSTEIN

rı, füzyon – Çekirdeksel Kaynaşma, Magnetohidrodlnamik, Elektrogazdinamik).

ENERJİ KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÜLKEMİZİN KAYNAK POTANSİYELİ Taşkömürü: Birincil enerji kaynakları grubunda yer alan ve Alışılmış Enerji Kaynakları bölümüne dahil edilen taşkömürü ve linyitler fosil yakıtlardan olup, doğal nedenlerle fiziksel ve kimyasal değişime uğramış, katmanlanmış bitki kütleleridir. Bu bitkilerin çoğunluğu karada yetişen bitkiler olup, özellikle taşkömürleri meydana getirenleri, I. Zamanda (Pa- leozoyik) yaşamış ve zengin ormanlar oluşturan çok iri ağaçlardır. Bunlar deniz kenarlarında yaygın durumda yaşamlarını sürdürürlerken, bölgenin deniz istilası ile sular altında kal-


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.