Dünya Siyasetine Yön Veren Dünyaya Siyaseti Öğreten Padişah

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Dünya Siyasetine Yön Veren Dünyaya Siyaseti Öğreten PadişahABDULHAMİT HAN

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Siyasî Dehası

Osmanlı padişa­hı ve 99. İslâm ٠ halifesi olarak 34 yaşında tahta çıkan ve Osmanlı Devleti’ni 33 sene kadar idare etmiş olan İkinci Abdülhamid Han, Osmanlı padişahlarının önde ge- lenlerindendir. Tahta çıkışın­dan hal1 edilişine kadar devletin menfaatlerini her şeyin üzerin­de tutmuş, ülkesine ve milletine huzurlu, refah içinde bir hayat yaşatmak için gece gündüz de­meden çalışmıştır.

Sultanın ön plana çıkan mühim bir cephesi vardır. O da özellikle Batılı devletleri, uzun yıllar ince siyasî manevra­larla âdetâ parmağında oynat­mış olması ve onların devlete verecekleri zararları en aza in­dirmek konusunda müthiş hü­nerler göstermesidir. Bu cep­hesiyle Abdülhamid Han, siya­sî bir dâhidir.

Politikasının Esasları

Abdülhamid Han’ın siyasî dehası denince akla dış politika­da gösterdiği harikalar gelir. Sul­tan, izlediği dış siyaseti hatırala­rında şu şekilde çerçevelemiştir:


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.