DÜNYA BARIŞI

DÜNYA BARIŞI

Vahşi bir hırstır, germede yayt>
insan kaderi yazılm ış dertten.
Kucaklam ışım mavi dünyayı;
Sevgiden değil9 sırf merhametten.
B a rış güzeldir, hem nasıl giizcl?
Dünyada yasak ettim savaşr,
Namlu ağzından def olsun ecel;
İlân ederim dünyaya kar§1-
H a y d i kardeşçe toplanın harpsız;
Düşman milletler, tamsam s iz i!
Ben, bir insanım; ya siz nesiniz?
Paylaşalım sulh sevincimizi.
B u sonsuz sevinç ¡¡almasın hayal,
A çılsın kapılar ardına k&dar.
Y a ln ız hürriyet, yalnız istiklâl
B ir çiçek 8*bi ruhumda açar.
B elki yakında o gün gelecek
K u ş a la r boyu müjdeler olur.
B ir bayrak Sİbi direğe çekmek
Dünyada barış, dünyada huzur

HÜSEYİN ULAŞ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)