Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DUHÂ NAMAZI İLE İLGİLİ HADÎSLER

«Duhâ’nın iki rek’atine devam eden kimsenin, (kul hakkı ve millet hakkı) müstesnâ, diğer bütün günahları deniz köpüğü kadar bile olsa (pişmanlık duyup bir daha dönmemesiye tevbe ettiği takdirde) bağışlanır.»101 «Cennette DUHÂ denilen bir kapı vardır; kıyâmet günü olunca bir çağncı şöyle seslenir: Duhâ namazına devam edenler nerede? İşte bu sizin kapınız, oradan içeri giriniz!.»192 «Yâ Ebâ Zerr! Duhâ namazını iki rek’at olarak kılacak olursan, muhsinîn (iyiler) den yazılırsın. Altı rek’at kılacak olursan, o gün için hiç bir günah senin peşine düşmez. Sekizrek’at kılacak olursan, âbidlerden yazılırsın. On ya da on iki rek’at kılacak olursan, Allah senin için cennette bir köşk yapıp hazırlar.»163 «İnsanda üçyüz altmış mafsal (kemik) vardır, her kemik üzerine her gün bir sadaka gerekir.» Bunun üzerine soruldu : — Ey Allah’ın Peygamberi, kim buna güç getirebilir? Buyurdular ki: «Duhânın iki rek’ati buna kâfi gelir: Her rek’atinde bir Fâtiha ve on «Kul hüvallahü ehad» okuyarak kılınır.»164 «Güneş doğuncaya kadar bir şey yemiyen ve güneş doğup «kerahet vakti» çıktıktan sonra her rek’atinde bir Fâtiha ve bir de Muavvezeteyn’i okuyarak iki rek’at namaz kılan kimsenin (kul hakkı, millet hakkı hâriç) diğer kırk senelik günahları (içten pişmanlık duyup bir daha dönmemesiye tevbe ederse) afvolunur.»K Ümmü Seleme (R. Anhâ), Hazret-i Âişe Vâlidemiz’den (R. Anhâ) şöyle dediğini rivâyet ediyor : «Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz Duhâ namazını on iki rek’at olarak kılar, her rek’atinde Fâtiha’yı bir defa, Kul Hüvalla- hü’yü üç defa okur, bitirince uzun bir secde yapar, çokça ağlar, Allah’a senâda bulunurdu..»166 «Duhâ namazını on iki rek’at kılıp her rek’atinde bir defa Fâtiha’yı ve üç defa Kul Hüvallahü sûresini okuyan kimse için, gökten yetmiş bin melek iner de SÛR üfürülünceye kadar onun adına iyilik ve sevâp yazarlar. Kıyâmet günü olunca bu melekler ona gelir ve her birinin yanında bir hülle bulunur, onun kabri üzerinde dururlar ve şöyle seslenirler:

Ey kabrin sâhibi, kalk, çünkü sen güvende olanlardansın!.»167 «Duhâ namazını dört rek’at olarak kılan ve birinci rek’a tinde on defa Fâtiha, on defa Âyetü’l-Kürsî; ikinci rek’atinde on defa Fâtiha, on defa KUL YÂ EYYÜHE’L-KÂFİRÛN; üçüncü rek’atinde on defa Fâtiha, on defa Muavvezeteyn; dördüncü rek’atinde ise, on defa Fâtiha, on defa da Kul Hüvallahü Ehad okuyan ve sonra et-Tehiyât’a oturup selâm veren ve yetmiş defa istiğfarda bulunan; sonra da yetmiş defa: Sübhânallâhi ve’l- hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm diyen kimseden Cenâb-ı Hakk göklerin ve yer ehlinin şerrini def’eder, yetmiş ihtiyacım yerine getirir (dünya ve âhiret ihtiyacından)..»168 «Duhâ namazmı dört rek’ât olarak kılan, birinci rek’atinde Fâtiha’dan sonra Hadîd sûresinin baş kısmını Âlimün biza- ti’s-Sudûr’a kadar, ikinci rek’atinde Haşr sûresinin son üç âyetini; üçüncü rek’atinde Ve’ş-Şems’i ve Duhâhâ’yı; dördüncü rekatinde Ved-Duhâ sûresini okuyan kimse için sayılmıyacak kadar sevâp vardır.»

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

XİPHOSURUS POLYPHEMUS

Denizde yaşayan, duyargasız, solungaçlı, Atlas okyanusu’nun Amerika kıyılarında yaygın eklembacaklı. (Bedeni iki bölümden oluşan bir ...