DOSETİZM
DOSETİZM

DOSETİZM

DOSETİZM

DOSETİZM

DOSETİZM

DOSETİZM i. (fr. docétisme’den). Hıristi-
yanlığın ilk çağlarında ortaya çıkan din
sapkınlığı. Dosetizme göre, İsa ancak görü-
nüşte bir vücuda sahip olduğu için, do-
ğumu, acı çekmesi ve ölmesi de ancak gö-
rünüştedir.
— ANSİKL. Dosetizmin başlangıcı oldukça
karanlıktır. Ama yine de havarilerin devri-
ne kadar gittiğini söylemek yanlış olmaz.
II. yy. m başında Antakyalı Aziz İgnatios,
Dosetizmle mücadele etti. II. ve III. yy.
Agnostikleri ise yeryüzünün kirli olan mad-
desine karşı nefretleri dolayısıyle Dosetiz-
mi benimsediler. III. yy. da bütün bütüne
kaybolduktan sonra VI. yy. da bazı mono-
fizit tarikatlarında yeniden ortaya çıktı. Bu
anlayışın çürütülmesi amacıyle harcanan
çabalar Hıristiyanlığın ilk üç yüzyılı boyun-
ca önemli bir yer tutmuştur, (L)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*