Doğancı Delikanlı ve Sofya’nın Fethi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Doğancı Delikanlı ve Sofya’nın Fethi

Doğancı delikanlı, Sofya hakiminin elini ayağını bağlayarak Filibe’ye getirdi. İslam askerlerinin kumandanı Balaban Bey’e teslim etti…

SOFYA

Osmanlılar zamanında, havasının güzelliği ve geniş ovalarıyla cennetten bir köşe olan Sofya şehri,öteden beri ordunun kullandığı bir yer olmuştur. İnsanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek bolluğu buranin hususiyetlerindendir.Lala Şahin Paşa zamanından beri Sofya yöresine yapılan akınlarla bölgenin büyük bir kısmı, gaziler tarafından fethedilmiş, lâkin Sofya Kalesi üzerine yapılan seferlerden bir netice alınamamıştı. Lala Şahin, Sofya’yı fethetmeyi çok arzu edi­yordu. Bunun için bütün tedbirleri almıştı. Fakat ömrü buna yetmedi ve bu fethi gerçekleştiremedi.Doğan

Onun vefatından biraz sonra Allah’ın yardımı ve padişahın gay­retinin bereketi ile İslâm’a yakınlık duyan bir delikanlı, Sofya hâkimi­nin yanma varıp hizmetine girer. Doğancılık sanatındaki mahâreti neticesinde Sofya hâkiminin en yakınlarından biri olur. Bütün av­larında ve gezilerinde yanında bu­lunur. Yine bir gün av peşinde koşarlarken, askerden uzaklaşıp göz­den kaybolurlar. Bu delikanlı, genç ve kuvvetli olduğu için Sofya hâkiminin elini ayağını bağlayarak Filibe’ye götürür. Hediyesini İs­lâm askerinin kumandanı olan Ba­laban Bey’e teslim eder. Balaban Bey de beklenmedik bir anda ge­len bu hediyeyi bir fırsat kabul edip Sofya üzerine yürür. Beyleri­nin yakalanmış olduğunu gören kale halkı çaresiz kapıları açmak zorunda kalırlar. Böylece fetih gerçekleşir.

Kaynak: Hoca Sadettin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, c.l, Tab’hâne-i Âmire 1279, s. 102-103.

 

Sofya’yı gösteren bir gravür. BULGARİSTAN (1882)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.