Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Doğal Çevremize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Allah’a kulluk görevi, sosyal çevremizin yanı sıra, doğal çevremi
ze karşı sorumlulukları da kapsamaktadır.
Âyetlere bakmak… Âyet delil, veri, işaret anlamlarına gelen bir ke
limedir. Allah’ın âyederi, hem gönderdiği kitaplarında hem de ya
rattığı kâinatta müşahede edilir. Müminler hem Allah’ın kitabında
hem de kâinatta onun yaratma hikmetini ve kendilerinin var edil
me sebeplerini okur, bunlar üzerine düşünür ve anlamaya çalışırlar.
O’nun kudret ve kuvvetini her seferinde yeniden ve bir kez daha
farkederler. Böylece imanları kalplerinde koksalar.
Derinlemesine bakmak… Örneğin Allah’ın gökyüzünden in
dirdiği yağmurla ölmüş toprağı diriltmesinde, ölümden sonra
dirilmenin bir delilini görmemek mümkün müdür? Ana babanın
evlâdına gösterdiği şefkat ve merhamette, Rabbimizin rahman ve
rahim isimlerinin işaretlerim görmüyor muyuz? Kendimizi çev
releyen hayatın akışının tamamında, Allah’ın koyduğu kuralların
şaşmaz bir şekilde işleyişine dair verûcra şahit olmuyor muyuz?
Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün bir
biri ardınca gelişinde, denizlerde seyreden gemilerde, yeryüzünde
çeşit çeşit canlının yayılmasında, rüzgârlarda ve bulutların seya
hatinde elbette düşünenler için sayısız âyet vardırAyetleri koruyup geliştirmek… Allah’a saygı, O’nun âyetlerine
karşı gerekli sorumlulukları yerine getirmeyi zorunlu kılar. Bu da
âleme yayılmış her bir âyette Rabbimizin ne demek istediği üze
rinde düşünmek, anlamına uygun tutum ve davranış geliştirmek
demektir. Bu şekilde inanan kişi, doğal çevreye karşı duyarlıdır;
bozulmaması ve yok olmaması için çaba harcar. Çevreye, onu
oluşturan her bir unsura karşı sevgi duyar. Çünkü bakıp dü
şündüğünde her birinin kendi lisân-ı hâlince Allah’ı hatırlatan
âyetler olduğunu bilir. Doğayı hizmetine sunulan bir emanet ola
rak görür ve koruyup kollamaya gayret eder

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.