dogadan haberler

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

■ Büyük beyaz ölüm denilen köpek balığı (Carcharodon r carcharlas) 30 metreden görmez ve koku almaz. Fakat su İçinde ses dalgalarını yayan en zayıf çırpıntıları algılar. Vücudunu içten İki yanı boyunca uzanan mukozasında çok duyarlı sinir uçları algıladığı ses dalgalarını beyne iletir ve böy-lece balık ses kaynağına yönelir. Yüzme kesesi yoktur. Solungaçlarında, suyu dalgalandırarak oksijen taşınmasını sağlayan kapak da bulunmaz. Bu nedenle, yaşamını sürdürmesi sürekli hareket etmesine bağlıdır.
■ Mavi balina (Balaenopte-ra musculus) 30 m boyunda ve 160 ton ağırlıktadır. Saatte 22 km hız yapmak İçin 1700 beygirlik güç üretir.
■ Arı kuşu (Coeligena tor-quata) Peru’da yaşar, yuvasını örümcek ağlarıyla yapar. Normal vücut sıcaklığı 62 °C dlr ve alyuvar sayısı bütün hayvan^ lardan fazladır.
■ Deniz yıldızının fAsterls rubens) kopan parçasında diskinin (ağız, sindirim organı ve anüs bulunan bölüm) bir kısmı varsa, kopan parça yeni bir deniz yıldızına dönüşebilir. Öte yandan, Llnckla türünün kopan parçasında diskin bir bölümü olmadan da yeni bir deniz yıldızı gelişir. Bu hayret verici durumun nasıl oluştuğu yüzyıllardan beri araştırılmaktadır. 1) kollar, 2) mide 3) sindirim 4) kol eksienl, 5) üreme organı, 6) ağız ve 7) sindirim keseleri.
■ ATLANTİS NASIL KAYBOLDU?

1) İsadan Önce 1500 yılında Ege Denlzi’ndekl Satorlni adasında magma, zayıf bulduğu dağ yamacından dışarı çıkarak bir yanardağ patlaması oldu.
2| Kısa sürede mağma aşağı doğru çekildi ve dağ içinde açtığı büyük oyuk gazlarla doldu.
3) Dağın içindeki kayalar eridiği için altında desteği kalmayan mağara tavanı çöktü.
İŞTE

DOGA
4) Adanın büyük bir bölümü yok olarak bugünkü Tera adası oluştu ve yanardağ ağzı denizin 400 metre derinliğinde kaldı.
■ Istakoz (Homarus gam-marusj, yaşamı süresince 20 kez kuyruğunu atar ve her seferinde yeniden oluşturur.
■ Yılan (Naja nives) dili insanların bugüne kadar yapamadığı duyarlıkta bir ısı ölçerdir. Avını gözlemekle birlikte, hareketlerini ve kesin yerini, dili ile ölçtüğü sıcaklıkların farkından anlar.
■ Domuz balığı embriyosu (Phocaena phocaena) yüzgecinin gelişmesinde beş aşama vardır. İlk aşamadaki yüzgeç biçimi tıpkı İnsan eli gibidir.
yaşar. Yumurtaları açılıncaya kadar erkek balık onları ağzında taşır. Bu durum 75 Milyon yıldan bu yana değişmemiştir.

m» w
kili ağaçlara sürerek rahatlarlar. Bu yüzden Afrika’da, köksen >arsıiarak Rop^n dikiii ku-
elek görevi yapan düzenler geliştirmişlerdir, Üst çeneleri alttakinden daha dardır. Etil -dm-
at

im* >u
■ Eşekhıyarı (Acı dölek veya Devlek yani Echballium eîaîe-rlum) meyveleri Alfa ve Beta glikozidleri İçerir. Tsd: çok acıdır. Ağrı kesicf olarak kullanılır. Olgun meyveler top gibi patlayıp tohumları bir kilometreye kadar fırlatabilirler. Bu düzen, namlu çıkış hızı 1000 m/s olan topunkine eşittir.
■ Avrupa sazanı (Tinca tlnca) tutulup sudan çıkarıldıktan sonra 24 saat süreyle canlı kalabilmektedir. Eski zamanlarda karada geçirdiği bu süre insanları büyüler, sihirli gücü olduğuna İnanılır, hastalar ona dokunup İyileşeceklerini sanarak saatlerce, hatta günlerce su kıyılarında karaya çıkmasını beklerlerdi.
■ Damla sütleğenl (Eup-horbla lathyrlsj kauçuk ağacı ile aynı bitki familyasına girer. Kurutulur, ezilerek pudra haline getlrlllrve uygun bir çözücü İle karıştırılırsa ham petrol elde edilebilir. Yapılan araştırmalar, yarıçapı 20 km olan bir daire İçinde yetiştirilen bu bitkiden, günde 50 bin varil petrol elde edilebileceğini göstermektedir. 1) Tohum kesesi, 2) Çiçek
!anni fakat çevrelerine uyum sağlayarak milyonlarca yi! ra bugünkü yapı ve biçimlerine ulaştıklarını göstermektedir.
■ El üzerine Buz Koymak Neden Diş Ağrısını azaltır?

Güçlü bir uyarıcı, orta beyine sinir sinyalleri gönderir. Bunlar vücudun doğal ağrı kesicileri olan endorfln ve enke-falln salgılanmasına neden olurlar. Söylece sinfr sisteminin diğer bölümlerine, ağrı algılarının geçtiği “kapıları kapa” sinyalleri ulaşır. Vücudun başka yerine değil de el üzerine buz konulmasının nedeni, buradan gelen sinyallerin yüz sinirlerinden gelen ağn kapılannı beyinde kapamasıdır. Buz konulan bu noktaya aküpunktür uygulamasında HO – KU noktası denilmektedir.
■ Jamaika adasında yaşayan Ahır Baykuşu, (Tyto alba) fare, kuş, kertenkele ve kurbağaları, kemikleri ve tüyleriyle

birlikte bütün olarak yutar.
Dev kaplumbağa (Testuda
ı arınHı
ysşsr vs uüyun nc»ü tükenmek üzeredir. Bunun nedeni eti İçin avlanması ve daha önemlisi, adaya her tür bit-

 

örtüsünü filrıjd«
■’■SiuS
Js&kir a
Eiüogan SAKMAfı
i I
olmasıdır.
iyi»« ırtoe


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.