DİZ
DİZ

DİZ

DİZ

DİZ

DİZ

DİZ i. (esk. türk. f/z’den). Uyluk ile bal- Arkadaki iki çapraz bağ (biri ön, biri ar- Dizanteri çeşitleri Dizanterinin bir kaçıdır kemiklerinin birleştiği yer: Türkiye’de ka) uyluk kemiğinin lokmaları arasından .
yapılma kadın çoraplarına, eğer o vakit kaval kemiğinin tablasına uzanır. Diz ekle- Ç * •
kadınlar dizlerine kadar açık gezebilselerdi mi sadece bükülme ve açılma hareketleri Basilli veya salgın dizanteriler. Bu tıp dı-itiraz etmiyecekti (F.R. Atay). Bacağınız yapabilir; diğer hareketler ancak bir veya zanterilere Shiga basili (Shigella shigae), nasıl oldu? — Hamdolsun, iyice… Az kal- birkaç bağın kopup yırtılması halinde müm- Schmitz basili (Shigella ambigua), Flexner mış dizim parçalanacakmış (Ahmed Rasim). kündür. basili (Shigella flexneri) ve Somıe basılı [Bk. ANSİKL. Anat. bölümü] || Oturulunca Diz ardı çukuru, diz kapağı ekleminin (Shigella sonnei) sebep olur. Shiga basılı uyluğun ön üst kısmı: Oturdu, seker kutu- arka tarafına düşen bir geçit bölgesidir. Bu tropik iklimli ülkelerin çoğunda görülen ağır sunu dizine koydu (H.E. Adıvarj. Bir kah- bölgeden, yukarıdan aşağıya doğru, uyluk Ve öldürücü dizanterileri meydana getirir. ve daha istedi, kitabı dizine aldı (K. Tahir). atardamarının devamlı olan diz ardı atar- Biyokimya tepkileri bakımından Shiga ba-II Diz ağırşağı, diz kapağı kemiği. || Diz damarı, atardamarın dışından ve arka ta- siline benzeyen Schmitz basili ise, fazla cidardı, diz ekleminin arka tarafı. || Diz ardı rafından diz ardı toplardamarı, diz ardı ıç dî olmayan dizanterilere sebep olur. Ikın-çukuru, diz ekleminin arka tarafındaki çu- siyatik ve diz ardı dış siyatik sinirleri ge- ci Dünya savaşı sırasında görülen dızan-kurluk. (Bk. ansİkl.) || Diz bağı, diz kapağı çer. Diz ardı kası diz kapağı ekleminin ar- terilerin yüzde 12’sinin Schmitz basılının kemiğini bağlayan kaslar. || Diz kapağı. Bk. ka yüzünde bulunan üçgen şeklinde bir kas- etkisiyle meydana eeldiSi anlaşılmıştır.
tır. Baldırı uyluk üzerine büker. Flexner basili ise sıcak ve tropikal ülke— Koreografi. Diz bükme üç şekilde yapıla- lerde görülür Bunun sebep olduğu dkanteri bilir: basit diz bükme (msl., ayaklar beşin- de pek önemli değildir. Dünyanın her ta-ci duruştayken; dizler, aralarında 15 sm rafında görülebilen Sonne basilleri ışeta-
v—…..—————- ———- kadar bir boşluk kalacak şekilde kırılır), yuk bir hızla yayılarak özellikle bebekler
Nazmiye, yere diz çökmüş bileklerini ovuş- yarım diz bükme (topuklar yerden kaldırıl- ve çocuklar arasında dizanteri salgınına se-
türüyor… (R.N. Güntekin). Boyun eğmek, madan yapılır), tam diz bükme (topuklar bep olur. Sonne basilinin öteki dizanteri na-
tAclim nlmalf • Dıir»ı/)n /iir rnktü II Dır dİ7P _____ ı_____juın. J.da /tXn!!U Hnmctolri a-
yakıt enjektörü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*