Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DİYAFRAM

hamilelikte büyük önem i vardır. Böyle olmasaydı gebeliğin
son aylarında annenin nefes alıp vermesi son derece
güçleşirdi.
D iyafram ın bir merkezi kısmı, bir de çevresel adale
kısmı vardır. M erkezî kısım sedef renginde kirişsi bir
tabakadır. Burada ortaya yakın sağ tarafta anatoplardam
ann geçtiği delik vardır. Çevresel adale kısm ında ise
yemek borusu, mide-akciğer sinirleri, aortun geçtiği
mühim delikler vardır. Bu delikler içinden geçen dam arlar
vs. dışında tam am en diyafram ile sanlıdır. Bu sarılı
olma yeterli derecede olm azsa karın içi organlan gevşek
deliklerden göğüs içine geçerek “diyafram fıtıkları”nı
m eydana getirirler. G öğüs boşluğuna fıtıklaşan organlardan
en sık mide göğüs boşluğuna geçer. Fıtıklaşm a
olması için organın tüm ünün göğüs boşluğuna geçmesi
gerekmez ancak bir kısmı geçse bile fıtık m eydana gelir.
Diyafram fıtıklan sık görülen olaylar olup cerrahi girişimle
düzeltilmektedir.
Tıbbî m anâdaki diyafram dışında çeşitli alanlarda
tarif edilen ve kullanılan bazı araçlar için diyafram adı
verilmektedir. O ptik sahasında diyafram bir ışık huzm esinin
geçişini belli alanda sıralam ak için yapılmış, üzerinde
daralıp genişlete bilen bir delik bulunan ışık
geçirmeyen levhalardır. Bu tip diyafram lar mikroskop,
fotoğraf makinesi, gibi birçok optik cihazda kullanılm aktadır.
Fotoğraf makinelerinde kullanılan m odern diyafram
larda, merkeze yaklaştıkça kapanan, çevreye doğru
açılan daire şeklindeki levhalann hareketleriyle objektif
açıklığı sağlanabilmektedir.
Sanayide iki ayrı vasatın arasında m utlak bir geçirmezlik
gerekli görülen cihazlarda, bu geçirmezliği temin
eden, kimyasal ve fizik tesirlerle bu özelliğini kolay kaybetmeyen
m addeler kullanılır. Bunlara da diyafram ismi
verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.