Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DİVİT

Eskiden kullanılan
mürekkeple yazı yazmıya yanyan yazı takımı. M ürekkep
koymıya yanyan hokka, kalem koymıya mahsus
kısmın baş tarafının yanına yapıştınlırdı. H okkanın
mandallı kapağı bulunur içine m ürekkep konurdu. Bu

hokkalara kırmızı boya da konm ak için ikiye bölünenler
olduğu gibi, iki hokkalı üç hokkalı olanları da vardı.
Divit sahibinin malî durum una göre tenekeden, tunç-
dan, m adenden, bazen de güm üşten yapılırdı. Bazıları­
nın üzerleri taslarla süslenirdi. Divitler ekseriya kuşak
arasına sokularak taşınırdı. İhtiyaç duyulduğunda bunları
kavga esnasında bıçak gibi kullananlar olurdu.
Divitin kalem koym ağa m ahsus sapın uzunluğu
ekseri 25 cm. kadar olurdu. Buna rağm en m uhtelif
boyda olanları da vardı. Eskiden divit yapan esnaf
geçimlerini bu işi yapm akla sağlarlardı. Ü sküdar’da
K azasker A hm ed Efendi adını taşıyan mahalle eskiden
divitçiler olarak anılırdı. Orası divitçiler çarşısı olduğu
için bu ismi almıştı. M eşhur divitçiler yaptıkları divitlere
isimlerini kazırlardı. Çok sanatkârane yapılanları m akbul
sayılır ve yüksek kıymetle satılırdı.
T anzim at’tan sonra kıyafetin değiştirilmesi, arasında
saklandığı kuşağın kullanılm aması yüzünden divite itibar
çok azalmıştı. D olm a kalemin bulunm ası ile büsbü­
tün ortadan kalkmış oldu. Sanat incelikleri taşıyan
kıym etli divitler bu gün m üzelerde m uhafaza
edilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.