DİTHYRAMBOS
DİTHYRAMBOS

DİTHYRAMBOS

DİTHYRAMBOS

DİTHYRAMBOS

DİTHYRAMBOS

DİTHYRAMBOS i. Eskiçağda Dionysos
şerefine düzenlenen âyinlerde söylenen dini
şarkı. || Duygulu, lirik şiir. || Teşm. yol
Heyecanlı ve çoğu zaman aşırı mübalağalı
övgüler: Bir dithyrambos yazmak, söylemek.
,-fr- ANSİKL. önceleri Dionysos’a adanan İlâ-
hilere dithyrambos denirdi. Tanrının hizmet-
kârı korocular, kır tanrısı Satyros kılığına
girerler ve koro başının yönetiminde, hare-
ketli veya yavaş, İlâhiler söyleyerek, mih-
rap önünde dans ederlerdi. Dithyrambes
VII yy.ın ortalarına kadar Dionysos kül-
tüne bağlı kaldı; sonraları bu kültten bü-
tünüyle ayrıldı. M.ö. VI. yy.da^Sıkyon da
artık Dionysos’un kutsanması değil, Adras-
tes’in çektiği acılar, bu âyinlerin konusu
olmağa başladı. Kleisthenes bu ayinlere ilk
biçiminin verilmesi için çalıştıysa da ba-
şarı sağlayamadı. Hermione’li Lasos un yem
melodileriyle ritim daha taşkın bir ateşlilik
kazandı; İlâhilerin konuları da Sımomdes –
in çabaları ile çoğaldı. Her zaman Diony-
sos tapınaklarında söylenen dithyrambos, o
güne kadar görülmemiş bir genişlik kazandı;
konusunu tanrılardan ve kahramanlıklardan
alan İlâhiler yazabilmek için bütün anlatım
imkânlarından faydalandı. Böylece dithyram-
bos bir şiir biçimi durumuna geldi; yunan
trajedileri de bu kaynaktan gelişti, (L)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*