DİŞOTU(Ammi visnaga)

Familyası: M aydonozgiller.
Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya, Batı A nadolu,
Akdeniz, G üney D oğu A nadolu bölgeleri.
30-80 cm. boyunda, bir senelik, otsu ve özel kokulu
bir bitki. Kılır, H ıltan adı ile de bilinir. Y apraklan parçalı,
parçalar iplik şeklindedir. Çiçekler Tem m uz-Eylül
aylan arasında görülür. Çiçek durum u 3-8 cm. uzunlukta,
çok kollu, bileşik şemsiye şeklindedir. Meyveler
olgunlaşm aya başlayınca çiçek durum unun kolları birbiri
üzerine kapanır, çiçek tablası şişer. Çiçekler beyaz,
meyve açık veya koyu gri renklidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)