Dişli Çark Çeşitleri

Dişli çarklar millerin birbirine
göre konum larına ve dişli şekillerine göre değişik sınıflara
ayrılırlar. Başlıca dişli çark ve çeşitleri şunlardır:

Dişli çarklar millerin birbirine
göre konum larına ve dişli şekillerine göre değişik sınıflara
ayrılırlar. Başlıca dişli çark ve çeşitleri şunlardır:
Düzalan Dişliler: Birbirine parelel millerde hareket
iletilmesinde kullanılırlar. En yaygın olan bu türde diş­
ler d ü z şekillidir.
Helisel Dişli Çarklar: Bu dişlilerde dişler dişli çark
silindirine (helisel) sarm al olarak sarılm ışlardır. Yani

dişler diş eksenine paralel değil bir açı yapacak şekildedirler.
Bu tür dişli çiftlerinde küçük olan dişler birbirleriyle
tem asa geçerken bir önceki dişler hâlâ temas
halindedirler. Birbirleriyle tem as halindeki diş sayıları
fazla olduğundan dü z dişlilere göre daha yum uşak ve
sessiz çalışıp d aha büyük güçleri iletebilirler. Vites kutularında
ve büyük güç ileten dişli m ekanizm alarında yaygın
olarak kullanılırlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*