DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)
DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet), arap coğrafyacısı (Şam 1254-Reb-ve, Suriye 1327). öğrenimini Şam’da yaptı, uzun süre Rebve’de şeyhlik ettiği için Şeyhürrebye lakabıyle tanınır. En önemli eseri Nuhbet-üd-Dehr fi Acaib-il-Berri ve’l-Bahr (Kara ve Denizde Geçen İlgi Çekici Olaylar) [basılışı 1866] adlı coğrafya kitabıdır. Eserinde yeryüzünün tanımını, yeryüzü şekillerini ve çeşitli hayvanları, insanların meydana getirdiğ eserleri, insan topluluklarını anlatır. Eseri Fransızcaya da tercüme edildi. Ayrıca, Kitab-üs-Siyase fi ilm-ir-Riyase (Riyaset Bilimi Üstüne Siyaset Kitabı) adlı bir eseri daha vardır. (M)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.