Diğer İslâmî Edebiyat Türleri:

M enâsikü’l-Hac (H ac
farizesi ile ilgili hususlar; coğrafî, tarihî vs. yönden yol
üzerindeki yerlerin tasviri; Bahtî’nin, Sinan-ı M ekkî’nin
eserleri); Salavât M ecm ualan; D uâlar (M ecmuâlan);
Fetevâ; M evâiz (vaazlar); Evrâd (virdetmek, zikretmek);
Vakfiyeler, Vasiyetnâmeler; Faziletnâm eler (D in Ululannın,
şehirlerin, aylann, günlerin faziletlerinden bahis;
15. asırda M ehmed Yemînî’nin eseri); Tarikatler; Yüz
Sözler (Sa’d Kelimât-ı Âli)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)