DİFÜZÖR

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DİFÜZÖRdifuzor

DİFÜZÖR i. (fr. diffuseur). Akışkanlar mekan. Bir sıvının basıncını yükselterek daha yavaş akmasını sağlayan boru. (Bk. ansikl.) || Bir türbin çarkından akan suyun kinetik enerjisinin bir miktarını potansiyel enerjiye dönüştürmek için çarkın altına koyulan boşaltma borusu.

— Fiz*w Işıklandırılan bir yüzeyin, doğrudan doğruya dik olarak gelen ışık altında parlayarak gözü yormaması için,- ışık kaynağından çıkan ışığı dağıtmak ve daha geniş bir alana yaymak için kullanılan cihaz: Buzlu camdan yapılmış bir glob, akkor lambalar için iyi bir difüzördür.

— Havc. Rüzgâr tünellerinde cihaz: deney odasına gönderilen hava akımını düzenleyen ıraksak boru. || Deney odasından sonra gelen aerodinamik tünel. (Gönderilen hava akımının hızı ses hızını aşmadığı zaman, difüzöıe gelen hava yavaşlar; ses hızı aşıldığı zaman, hava akımı, ses boğumunda meydana gelen şok dalgalarından sonra hızlanır. Bu durumda, difüzörün biçimi hava akımının hızını ayarla>an temel unsurdur.)

— İtfaiye. Suyu küçük zerrecikler halinde püskürtmek için, doğrudan doğruya yan-
gın hortumunun ucuna takılan özel fıskiye. (Ayrıca, suyu doğrudan doğruya püskürten veya küçük zerrecikler halinde dağıtan iki etkili fıskiyeler de vardır.)

— Kâğıtç. Selüloz veya kâğıt hamurunun piştikten sonra yıkanıp süzülmesi için kullanılan kap.

— Oto. Patlamalı motor karbüratörlerinde hava yakıt karışımını püskürten parça.

— Radyotek. Alıcı radyo postalarında toplanan elektrik enerjisini, ses dalgaları ile yayan cihaz. Bk. HOPARLÖR.

— Şekercilik. Pancarın şekerli suyunu çıkarmağa yarayan cihaz. Bk. ANSİKL.

— ANSİKL. Akışkanlar mekan. Bir akışkanın (sıvı veya gaz) hızı, ses hızını aşmıyorsa kullanılan difüzör ıraksaktır. Difüzör içindeki akışkanın boşalmasına yol açan çeperden ayrılma olayına meydan vermemek için, akışkanı yavaşlatmak amacıy-le yapılan kesit büyültme kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Çok kullanılan konik haya ^ difüzöründe tepe açısı 7° kadardır. Rüzgâr tünellerinde kompresörlerin altına yerleştirilen difüzörlerle, havanın kinetik enerjisinin bir kısmı basınç artışı şeklinde değerlendirilebilir.

Hidrolik türbinde difüzör, çark ile akış kanalı arasına yerleştirilir; suyun akış hızını azaltıp basıncmı arttırmak amacıyle difüzörün kesidi gittikçe büyütülür. Difüzörle-rin derine gitmesini önlemek için genellikle dirsek biçimi verilir ve kıvrımın bitim yerinde yatay olarak uzatılır.

— Şekercilik. Difüzörler, su sızdırmayan kapalı madenî (saç, dökme demiı v.b.) kaplardır; bu kapların içine on, on iki ve on dörtlük diziler halinde toplanan pancar dilimleri konur, ikisi (biri doldurmada, öteki boşaltmada) hariç, bütün bu cihazlardan bir sıcak su akımı geçer. Bu su, şeker yönünden gittikçe zenginleşir; buna karşılık pancar dilimlerinde şeker miktarı azalır ve sonunda yalnız posa kalır. (L)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.