DİETİLAMİNOFENOL (META—)
DİETİLAMİNOFENOL (META—)

DİETİLAMİNOFENOL (META—)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DİETİLAMİNOFENOL (META—)

DİETİLAMİNOFENOL (META—)

DİETİLAMİNOFENOL (META—)

DİETİLAMİN i, (fr. dietylamine). Kim. Bk. ET 1 LA M t W

DİETİLAMİNOFENOL (META—) i. (fr. di-¿thylaminophenol [meta]). Dimetil-meta-ami-nofenol’e benzeyen ve rodamın B adındaki boyarmaddenin hazırlanmasında kullanılan, 78°C’ta eriyen, (CHs)» N—CeHı—OH formülündeki bileşik. (L)

DİETİLANİLİN i. (fr. diethylaniline). Kim. CoHsN (C«HG)a formülündeki üçüncül arilamin; havada esmerleşen, 213°C’ta kaynayan, anilin kokusunda bir sıvıdır. (Ani-Hn’in alkol ve sülfürik asitle birlikte bir otoklavda ısıtılmasıyle elde edilir, özellikleri, dimetilanilinin özelliklerine benzer.) [L] DİETİLASETAMİT i. (fr. diethylaceta-mide). Kim. Azot yerine iki etil grubunun geçmesiyle türeyen asetik asit amidi. | Bromlu dietilasetamit, alkol ve eterde çözünen, bilIÛrlu, tadı acı, beyaz toz madde. Sinir bozukluklarından ileri gelen uykusuzluğa karşı kullanılır. (Eşanl. NEYRONAL.) [L] DiETiLASETİK sıf. (fr. diâthylacetigue). Dietilmalonik eterden elde edilen, 190°C’ta kaynayan, (CsHü)^ CH—CO2H formülündeki asit için kullanılır. (L)

DiETiLBARBİTÜRİK sıf. (fr. diethylbar-bituriçue). Kim. Bk. DlETiLMALONlLü-KJ5.

DiETiLBENZEN i. (fr. diethylbenzene). Benzen’in homologu olan, CeHı (C*Hg)2 formülündeki izomer üç hidrokarbondan biri. <L)

Dİ ET İLENDİ AMİN i. (fr. diethylenediami-ne). Kim. Eşanl. PİPERAZiN.

DİETİLENGLİKOL İ. (fr. ditthy&neglycol), Yükseltgen maddelerin etkisiyle diglikolik aside dönüşen, 250°C’ta kaynayan GH-OH —CHa—O—CH;—CHııOH formülündeki glikol. (Eritici, su giderici, antifriz v.b. olarak kullanılır.) (L)

DİETİLENİK sıf. (fr. diethylenique), Kim. Formülünde iki tane çift etilen bağı bulunan bir bileşik için kullanılır. Bk. DIEN (L)

DİETİLENTRİAMİN İ. (fr. diâthylenetri-amine). Kim. NH2—CH2—CH2—NH—CH2 —CHs—NHs formülündeki bileşik. Füze yakıtı olarak kullanılır. (L)

DİETİLFOSFİN i. (fr. diethylphosphine). Kim. 85°C’ta kaynayan. (CsHfi)^ PH formülündeki ikincil fosfîn. (L)

DİETİLİK sıf. (fr. diethyligue). Kim. İki etil alkolden türeyen. || Bileşiminde iki etil kökü bulunan. (L)

DİETİLİN L (fr. diethyline). Gliserinin, CHüOH CH (O—C2H5) CHaO—CîHb formülündeki dietilik eter oksidi. (19îuC’ta kaynayan nane kokusunda bir maddedir.) ¡| Poliollerin dietilik eter oksitlerinin genel adı. (L)

DİETİLKARBİNOL i. (fr. diethylcarbinol). Kim. Pentanm türevi olan ikincil alkollerden biri. (Eşanl. PENTANOL—3.) [L]

DİETİLKETON i. (fr. diethylcitone). Kalsiyum propiyonatın damıtılmasıyle elde edilen, C2H5—CO-~CzHs formülündeki keton. (Suda çok az çözünen, 103°C’ta kaynayan, uyku verici bir sıvıdır.) [Esanl. PENTANON

3. PROF i YON.] (L)

DİETİLMALONİLÜRE i. (fr. diethylma-tonyluree). Barbitürikler grubundan uyku ilâcı. (L)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.