DİCKENS (Charles),

İngiliz roman ve fıkra
yazan. 1812’de İngiltere’nin Landport limanında
doğdu. 10 yaşından itibâren hayâtını kazanmaya başlamış
ve babasının borçlarından hapse atılması üzerine
bir kundura boyası imâlâthânesine girmiştir. Birlikte
çalıştığı arkadaşları da kendisi gibi yoksul çocuklardı.
Babasının bir mirâsâ sâhib olarak hapisten çıkması ve
borcunu ödemesi üzerine, çalışmayı bırakmış ve mektebeverilmiştir.İki senelik bir mekteb hayâtının sonunda bir hukuk
müşâvirinin yanında çırak olarak çalışan Dickens,
mükemmel bir stenografı öğrendiği gibi içinde yaşadığı
hayâtın çeşit çeşit tiplerini ve karekterlerini gözden
kaçırmamış, hepsini zihnine nakşetmesini bilmiştir. Bu
tecrübe ve hayât bilgisi sâyesiııde kendisine gazetelerin
sâhip çıkma fırsatını kaçırmayan bu ünlü yazar, gazeteler
adına, maharetli bir şekilde meclis zabıtlarını tutmaya
başlamıştır.
Bir adliye dergisinde hikâyelerini yayınlamaya başlayan
Dickens dikkatleri üstüne çekmiş ve teklifler
almıştır. İlk romanı olan Bikvikin Sergüzeştleri neşr edilince
maddî sıkıntılardan kurtulmuş ve servet sâhibi
olmaya başlamıştır.
1837 yılından sonra şöhretini sağlayan romanları
yayınlanmıştır. Geniş bir okuyucu kitlesi bulan bu
romanlar, mizâhî sahnelerle dolu örfe ve âdete yer veren
âile romanları idiler. Bunların yanında târihî romanlar
da yazdı. Kendi hayâtını ve çocukluğunu ise David
Kuperfild romanı ile anlattı. Bir ara Amerika’ya gitti.
Altı ay kaldığı bu ülkede şehirden şehire giderek nutuklar
verdi ve eserlerinin en iyi kısımlarını şiir şeklinde
okudu. Böylece büyük bir servetle İngiltere’ye döndü.
Sonra hicve yer veren Amerika’ya Dâir Notlar’ını neşretti.
Dickens İngiltere’ye döndükten sonra öldü (1870).Osmanlı Devleti yönetiminden cumhuriyet yönetimine
geçildiğinde çağdaş çalışma usullerine uygun yasalar
çıkarılarak Bakanlık günümüzdeki şeklini almıştır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin dış politikasının temeli yurtta sulh
cihanda sulhtur. Dışişleri Bakanlığı, dış politikamn bu
temel prensip doğrultusunda hedef belirleme çalışmaları
yaparak, hükümetçe belirtilen esaslar içinde dış ilişkileri
yönetir. Ticari antlaşmalar dışında antlaşma ve sözleşmeleri
ilgili dairelerle işbirliği yaparak hazırlar ve sonuçlandırır.
Devleti dışarda temsil eder ve Devletle beraber
vatandaşların yabancılar karşısındaki haklarını korur.
Dış politikayı etkiliyebilecek hertürlü dış ve iç gelişmeleri
takip eder. Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle
Türkiye’deki çeşitli kuruluşlar arasındaki teknik,
bilimsel, kültürel ve sosyal ilişkilere aracılık eder. İktisadî,
malî ve ticarî dış ilişkilerin politik yönleri dolayısıyla
ilgili dairelerle işbirliği yapar, çalışmaları siyasî
bakımdan destekler, NATO nezdindeki sivil ve askerî
temsilcilerin başvurup danıştığı yerdir. NATO askerî
birliklerine ait hukukî konularla ilgilenir. NATO enfrastü
rk tü r çalışmalarını ve antlaşmaya dayanan siyasî,
askerî, malî her türlü çalışmaları koordine eder veNATO ilmî araştırma bursları ile ilgili işleri, yabancı
ülkelerdeki Türk vatandaşlarının yasalarla gösterilen
işlerini görür.
Dışişleri Bakanlığı kendisine bağlı şu teşkilâtlarla
görevini yürütür; Yüksek Siyaset Plânlama Kurulu,
Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü, İkili Siyasî İlişkiler
Genel Müdürlüğü, Ekonomik İşler Genel Müdür-lüğü, Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
Kültür ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Konsolosluk,
Hu k u k ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.