DİANE DE POİTİERS, Henri ll’nin Gözdesi (1499-Anet 1566)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DİANE DE POİTİERS, Henri ll’nin Gözdesi (1499-Anet 1566)1

DİANE DE FRANCE. Bk. D İANE DE VALOİS.

DİANE DE POİTİERS, Henri ll’nin gözdesi (1499-Anet 1566). Saint-Vallier kontu Jean de Poitiers’nin kızı. 1514 veya 1515’te Louis de BrĞze ile evlendi, kraliçenin nedimesi oldu. Babası, vatana ihanet eden başkomutan Bourbon’a (1523) katıldığı halde ölümden kurtuldu. Babasını kurtarmak için François I’e kendini teslim ettiği söylentisi doğrulanmamıştır.Diane de Poitiers 1531’de dul kaldı, 1536’ya doğru, sonradan Henri II adı ile tahta çıkan ve Catherine de Medicis ile evli bulunan veliahtın metresi oldu. Henri II ona Valentinois dükalığını verdi. Güzelliği ve sürekli gençlisi ile ün salan Dia-ne’ın zeki, sert ve gözü yükseklerde bir kadın olduğu sanılıyor. Koyu katolikti; procirli bileşikler meydana gelir. Etilenik diasit-Ict içinde en bilinenleri, .

HOCO—CH=CH —CO2H formülündeki fümarik asit ve bunun sis-trans izomeri olan maleik asittir. Mezakonik ve sistrakonik asitlerde, bunlardan farklı olarak bir metil grubu bulunur. Glütakonik asit 8 etilenik diasitlerin bir üyesidir. Ase-tilenik diasitlerin en tanınmışı, asetilen-di-karboksilik asittir.

Aromatik seride, benzenden türeyen üç dia-sit bulunur: ftalik (orto), izoftalik (meta) ve tereftalik (para) asitler. Başka halkalardan (naftalen, antrasen v.b.) ve karmaşık aromatik maddelerden türeyen diasitler arasında piridin ve kinolein-dikarboksilik asitler v.b. sayılabilir. (L)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.