DİAMİN Kimya Bileşiminde iki amin grubu bulunan madde

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DİAMİN Kimya Bileşiminde iki amin grubu bulunan madde1

DİAMİN i. (fr. diamine). Kim. Bileşiminde iki amin grubu bulunan madde.

— ANSiKL. Alifatik seride NH2 (CHa)n NH2 formülündeki diaminler bulunur. Bunlardan bazıları, meselâ pûtresin NH2 (CÜ2)4 NH2 ve kadaverin NH2 (CÜ2)3 NH2 albüminoit-lerin çürümesiyle meydana gelir. Diaminle-rin en basit üyesi

N Ha—CH2—CH2—NHü formülündeki etilendiamin’dir.

Bu maddeler, bir veya iki mol asitle birleştiği zaman tuz veren oldukça kuvvetli bazlardır. Aromatik seride yer alan ve karakteristik özellikler gösteren orto, meta ve para diaminlerinin hepsine birden fenilendi-amin adı verilir. (L)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.