Devleti Batıracak üç Şey

Devleti Batıracak üç ŞeyDevleti Batıracak üç Şey

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşünde Veziriazam Pirî Pa- şa’ya der ki: “Birçok memleketler aldık. Hâdimü’l Haremeyni’ş-şerîfeyn olduk. Allah’ın yardımı ile muhalif kimse kalmadı. Böyle olunca devlet için çökme tehlikesi var mıdır?”

Paşa cevaben:

“İnşallah bu devlet böyle giderse batmaz; valnız sizden sonraki zamanlarda sizde olmayan üç şey meydana çıkarsa devlet çöker.” der.

Yavuz:

“Bu üç nesne ne ola ki, Devleti Aliyye’nin zevaline sebep ola?” diye sorar. Pirî Paşa da şöyle cevap verir: “Devlet, ahmak bir vezirin eline düşerse; rüşvet yollan açılır ve bu sebepten mevki ve makamlar ehil olmayana verilir ise; devleti idare edenler hanımlarının isteklerî üzerine hareket ederse o zaman bu devletin çözülmesi ve çökmesi kaçınılmaz olur.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.