DEVELOPMAN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DEVELOPMANindir

DEVELOPMAN i. (fr. développement). Foto. Gizli görüntüyü açık ve kalıcı görüntü haline getirmek için yapılan işlemler dizisi. Bk. ANSİKL.
— ANS i KL. Foto. Developman’da genellikle iki ana işlem söz konusudur. Gizli görüntüyü taşıyan etkilenmiş yüzey, belli bir süre için revelatör banyosuna batırılır. Bu sürenin uzunluğu ısıya ve banyonun bileşimine bağlıdır. Banyo sonucu küçük gümüş tanelerinden meydana gelen fotoğraf görüntüsü elde edilir. Revelatör banyosunun etkisini gidermek için hafif asitli bir suda çalkalandıktan sonra duyarlıklı yüzey tespit banyosuna (sodyum hiposülfit) atılır. Burada ışıktan etkilenmeyen gümüş tuzları ayrılır ve yalnız gümüş görüntüsü kalır. Bu kimyasal developmandır. Bütün bu işlemler karanlık odada veya inaktinik bir ışıkla hafifçe aydınlatılmış bir Iaboratuvarda yapılır. Fiziksel developman ise bu işlemin tersidir. Genellikle fazla poz verilen duyar tabaka önce hiposülfit eriyiğine batırılır. Böy-lece, gizli görüntü bozulmadan bütün gümüş tuzları giderilmiş olur. Görünürde çıplak olan jelatin, gümüş nitratlı bir revelatör banyosunda ve ışık altında iyice yıkanır. Işıktan etkilenmiş duyarlıklı jermler fotoğraf görüntüsü vermek üzere gümüş çökeltisini üzerine çeker. (L)
Développement Loan Fund (D.L.F.), gelişmekte olan ülkelerin uzun süreli projelerim finanse etmek amacıyle 1958’de kurulmuş A.B.D. hükümet ajansı. Başka finansman kaynaklan bulamayan özel teşebbüslere ödünç verir, fakat projenin gerçekleştirileceği ülkenin hükümetinden teminat istemez, devetabanı Amerikalı olmayan teşebbüsler bu kolaylıktan pek az yararlanır. (L)
(M)
D


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.