DEVEKUŞU TEPELİ

Özelliği: Başında miğfere benzer boynuzsu bir ibik vardır.
A yaklan üç parm aklıdır, meyvayla beslenir. Ömrü:
40-50 yıl.

Çeşitleri: Avustralya, Bennet (m uruk), T uruncu
boyunlu tepeli kuşlan m eşhurlandır.
A vustralya, Yeni G ine ve çevrelerindeki adaların sık
orm anlarında yaşar. K asuar da denir. Başı ve boynu
çıplaktır. Başındaki miğfer, otların arasında yol açm asına
yardım eder. D evekuşundan biraz daha küçüktür.
1-2 metrelik m aniaları rahatça sıçrayarak aşar. Sulu
meyva ve kertenkele yer. İyi yüzer ve balık avlar. Eştikleri
çukurlara 3-5 yeşilimsi yum urta yum urtlar, erkek
6-7 hafta kuluçkaya yatar. Çıkan yavrulara da erkek
bakar. A yakları üç parm aklı olup, en içteki kenar parm
akta tırnak kam a gibi uzam ıştır. D üşm anlarına karşı
korkunç tekmelerle kendini savunur. A vustralya tepeli
dik,’ Bennet tepeli dik ve turuncu boyunlu tepeli develi
kuşu bilinen türleridir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)