Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ders nazırı,

Tanzimat Döneminden başlayarak
askeri ve özel okullarda öğretimi
düzenleyen ve denetleyen görevli.
İlköğretimden yükseköğretime kadar bölümleri
kapsayan Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray
Lisesi) ders nazırı, bu okulun
değişik basamaklarındaki programları düzenlerdi.
Mekteb-i Harbiye’nin sınıf okullarında
“müdür-i sani ve ders nazırı” unvanlı
ve Umum Mekâtib-i Askeriye-i Şahane
nazırına bağlı birer yetkili vardı (örn. Mekteb-
i Fünun-ı Tıbbiye-i Şahane müdür-i
sanisi ve ders nazırı, Baytar Kısmı ders
nazırı). Mekteb-i Harbiye’nin idadi (lise)
bölümünde de bir ders nazırı bulunurdu.
Mekteb-i Bahriye’de ders nazırları askeri ve
mesleki programları izler ve öğretim kurulu
başkanlığı yapardı. Buna karşılık, Hukuk
Mektebi, Sanayi-i Nefise Mektebi gibi sivil
yüksekokullarda ders nazırlığı yoktu.
Darüşşafaka, Darülmuallimin gibi idadi
düzeyindeki okullarda da görülmeyen ders
nazırlığı, mekâtib-i hususiyelerde (özel
okullar) Maarif Nezareti’nin temsilciliği
olarak yer alıyordu. Özel okullardaki ders
nazırları, bu okullardaki eğitim ve öğretim
çalışmalarını devlet adına izlemek ve denetlemekle
görevliydi. Ayrıca ders nazın bulunmayan
özel okulların denetlenmesi de
gene bunlarca yapılırdı. Ders nazırları,
Maarif Nezareti’ndeki uzmanlık komisyonlarına
da üye olarak katılır, okullara ilişkin
program ve yönetmeliklerin geliştirilmesi
yönündeki çalışmalara katkıda bulunurdu.
Yabancı ve azınlık okullarının gözetim ve
denetimi ise Mekâtib-i Ecnebiye ve Gayrimüslime
Müfettişliği tarafından yapılırdı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.