Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

dernek

kazanç paylaşma dışında belirli ve
ortak bir amacı gerçekleştirmek isteyen
kişilerin, bilgi ve çalışmalarını sürekli bir
biçimde birleştirmek üzere oluşturdukları
tüzel kişiliğe sahip kuruluş.
Türkiye’de derneklerin kuruluş ve çalışmaları
Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve
Dernekler Kanunu’yla düzenlenmiştir. 1982
Anayasası’na göre dernekler siyasal amaç
güdemez ve siyasal çalışmalarda bulunamaz.
Derneklerin siyasal partiler, sendikalar,
mesleki kuruluşlar ve vakıflarla birlikte
hareket etmesi de yasaklanmıştır.
Dernekler Kanunu’na göre medeni haklan
kullanma ehliyeti olan, 18 yaşını bitirmiş
herkes dernek kurabilir. Dernek kuramayacak
kişiler ve kurulması yasak dernekler
aynı yasada ayrıntılı bir biçimde belirlenmiştir.
Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu
tüzükte derneğin amacı, adı, çalışma alanı,
biçimi ve koşulları, dernek organları ve
bunların ilişki, görev ve yetkileri, üyelik
hak ve ödevleri, derneğin sona ermesi gibi
konuları düzenleyen hükümler yer alır.
Dernekler en az yedi kurucunun, kuruluş
bildirimini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu
yerin en büyük mülki âmirine vermesiyle
tüzel kişilik kazanır. Tek bir il sınırı
içinde etkinlik gösteren dernekler il emniyet
müdürlüğüne, federasyon, konfederasyon
biçiminde örgütlenmiş dernekler ise
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kaydolunur.
Derneklerin zorunlu organları genel kurul,
yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.
Bu organların kuruluş ve çalışma biçimi ile
görev ve yetkilerine ilişkin temel kurallar
yasayla belirlenmiştir. Dernekler tüzüklerinde
belirtilmiş olmak koşuluyla gerekli
gördükleri yerlerde şube açabilir. Dernekler
federasyon, federasyonlar da konfederasyon
biçiminde örgütlenebilir. Derneklerinbazı çalışmaları izne bağlanmıştırDernek genel kurulunun derneği feshetme
yetkisi vardır. Bu karar dernek merkezinin
bulunduğu yerin en büyük mülki âmirine
bildirilir. Dernek aciz içine düşerse ya da
yönetim kurulunun tüzüğe uygun kurulma
olanağı kalmazsa kendiliğinden feshedilmiş
sayılır. Derneğin kuruluş amaç ve koşullarını
yitirmesi ya da üye yeter sayısının
bulunmaması nedeniyle üst üste olağan
genel kurul toplantısının yapılmaması durumunda
da dernek feshedilmiş sayılır. Ayrıca
yasanın öngördüğü durumlarda, mahkeme
kararıyla bir derneğin temelli olarak kapatılmasına
karar verilebilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...