Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Derik,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde,
Mardin iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent.
Yüzölçümü 1.367 km2’dir. Doğuda Mazıdağı,
güneyde Kızıltepe ilçeleri, batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakır illeriyle çevrilidir.
Mardin ilinin batı kesiminde düzlük bir
alanda yer alır. Mardin il topraklarını
doğubatı doğrultusunda bölerek Suriye
Çölü ile Diyarbakır Havzası arasında bir
eşik oluşturan, 1.000-1.500 m yükseltili
Mardin Eşiği, ilçenin doğu sınırını belirler.
Bu kütle üzerinde, Derik, Mazıdağı ve
Kızıltepe ilçe sınırlarının kesiştiği noktada
yer alan Mazı Dağının yüksekliği 1.252
m’ye ulaşır. İlçenin büyük bölümü Mezopotamya’nın
uzantısı niteliğindeki ovalarla
kaplıdır. Ama geniş ve oldukça verimli
topraklarla kaplı bu düzlüklerde akarsu
bulunmaması yüzünden tarımsal üretim,
potansiyelin çok altındadır.
İlçe ekonomisi tümüyle tarıma dayanır.
Kuru koşullarda bitkisel üretim yapılır.
Buğday, arpa ve mercimek üretimi önemlidir.
İlde üretilen toplam buğdayın yaklaşık
yüzde 17, arpanın yüzde 15, mercimeğin de
yüzde 24’ünü Derik karşılamaktadır. Ayrıca
nohut, üzüm, zeytin ve badem de ilçede
yetiştirilen önemli ürünler arasındadır. Derik
ilçesinin Mardin ili toplam zeytin üretimi
içindeki payı yüzde 97 dolayındadır.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, ilçe ekonomisinde
önemli yer tutar. Mardin Eşiğiningüneyindeki ovalık alanda kış aylarında
sürekli yeşil ot bulunduğundan, burası öteden
beri yaz aylarım sürüleriyle birlikte
Siirt, Hakkâri ve Van yörelerinde geçiren
göçebe aşiretlerin kışlağı olmuştur. Koyun
dışında ilçede kıl ve tiftik keçisi de yetiştirilir.
Hayvancılıkta ağırlık canlı hayvan ticaretinde
olduğundan hayvansal ürünlerin
üretimi azdır. Göçebe aşiretler dışında yerleşik
köylüler de, ikincil uğraş olarak hayvancılıkla
uğraşır, yaylacılık yaparlar.
Derik’in tarihi Roma Dönemine uzanır.
Roma ve Bizans dönemlerinde bu bölgeden
altın çıkarıldığı saptanmıştır. Yöre asıl gelişmesini
Artuklu Döneminde yaşamıştır. En
büyük Artuklu yapıtlarından biri olan Rabat
Kalesi, Derik kentinin 15 km kadar
batısında, Hisaraltı köyündedir. 16. yüzyılda
kaza merkezi olan Derik, Derük-i Ülya
(Yukarı Derik) ve Derük-i Süfla (Aşağı
Derik) olmak üzere iki bölümden oluşurdu.
Osmanlı Döneminde de hayvancılıkla uğraşılan
yörenin güzel kokulu yağı ve peyniri
ünlüydü. Şemseddin Sami, Kamusu lÂlam’da
Derik’i, “Diyarbekir vilayeti Mardin
sancağına bağlı kaza merkezi bir kasaba”
olarak tanımlar. 1926’ya değin Diyarbakır’a
bağlı kalan Derik, bu tarihte Mardin’e
bağlı bir ilçe yapıldı.
İlçe merkezi Derik kenti, Mardin Eşiğinin
batı ucunda kurulmuştur. Doğu, batı ve
kuzeyden dağlarla çevrilidir. 19 km’lik bir
yolla, güneyinden geçen E-24 Karayolu’na
bağlanır. Kentte zeytinyağı ve sabun imalathaneleri
vardır. İlçedeki fosfat yatakları
Etibank tarafından işletilmektedir. Derik
Belediyesi 1884’te kurulmuştur. Nüfus
(1985) ilçe, 45.011; kent, 13.975.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.