Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DERİ İLTİHABI

V ücudum uzun örtücü tabakası olan ve çeşitli dış etkilerden
onu koruyan derinin iltihabı. Ekzam a ile dermetit
arasındaki fark tam olarak belirlenemez.
D eri iltihabının amili olarak deriye değebilecek
maddelerin çeşitliliği kadar bol sebep saym ak m üm kündür.
Bunları fiziksel etkenler (deterjanlar, asidler, alkaliler,
yağlar, sabunlar, antiseptikler, cilâ m acunlan,
çam aşır sodası, terebentin vb.) ve allerjik etkenler
(Çiçekler, penisilin, bazı kum aş maddeleri, nikel, kozmetikler,
boyalar vb.) diyerek sınıflandırm ak m üm kündür.
Bu tahriş edici m addelerin etkisiyle derinin temas
yerinden uzak yerlerinde de derm atit görülebilir ve bu
görünüm bazan ilk yerindeki derm atite benzemeyebilir.
D erm atit olan vücut bölgesinde kaşıntı, yanm a,
sulanm a, kabuklanm a içi su dolu kabarcıklar, kabartı­
lar, kıl köklerinde iltihap gibi çeşitli görüntüler söz
konusudur. M ikroorganizm alar bulaşıp çoğalırsa dermatitli
saha üzerinde cerahatlenm e de görülür.
T em astan ileri geldiğinden şüphelenilen iltihap hallerinde
zararlı m addeyi m eydana çıkarm ak için sıkı bir
araştırm a yapm ak şarttır. Bu araştırm a, hastanın mesleği,
ev işleri, boş zam anlarında yaptığı işleri, kullandığı
kozm etik ve her türlü ilâçlarla alâkalı olmalıdır. Deri
testleri de bazen derm atite yol açan maddeyi ortaya
çıkarabilir.
Tedavinin esası tahriş edici m addeyi tesbit edip deri
ije temasını önlem ekten ibarettir. Bu m adde kişinin
mesleği icabı tem as etmesi gereken bir m adde ise şahsın
mesleğini değiştirmesi gerekir. D erm atitli bölgeler
genellikle kaşındığı için ortaya çıkacak cerahatlenm elerden
koruyucu olarak antibiyotikler de kullanılm alıdır.
F akat deriye sürülen ilâçlar bizzat kendileri de derm atite
sebep olabildiklerinden ilâç seçiminde dikkatli
olmalıdır. Genellikle bu ilâçlar krem veya yağ halinde
kortikosteroidlerle birlikte tatbik edilirler. D erm atit
tedavisinde derideki olayı duraklatm ada kortikosteroidli
ilâçlar en yüz güldürücü etkiyi gösterirler. G enellikle
hasta dinlenmeli, her zam an zararı görülen alkolü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...