DEREOTU

Familyası: M aydonozgiller(U m belliferae). Türkiye’
de yetiştiği yerler. M arm ara, Ege, A kdeniz bölgelerinde
bahçelerde yetiştirilir.

N isan-H aziran ayları arasında, sarım trak renkli
çiçekler açan 30-70 cm boyunda, güzel kokulu, bir senelik
otsu bir bitki. D ereotu, durakotu olarak da bilinir.
Rutubetli, sulak ve gölgeli yerleri sever. G övde dik,
dallı, tüysüz, üstü çizgili ve içi boş. Y apraklar ince ve
dar parçalı, koyu yeşil renkli ve etlidir. Y aprak sapının
alt kısm ında gövdeyi saran geniş biryaprakçık bulunur.
Alt yapraklan saplı, üst yapraklar sapsızdır. Çiçekler
bileşik şemsiye durum unda toplanm ışlardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)