DENKLEM (Matematik)

İki niceliğin eşitliğini
gösteren bağıntı. A raya (=) işareti konularak ifade edilir.
Denklem lerde eşitlik değişkenlerin belirli değerleri
için sağlanır. Değişkenlerin her değeri için geçerli olan
eşitliklere “ Ö zdeşlik” denir.
(x+y)2 = x2+2xy + y2 özdeşliktir, fakat x2-3x+2=0 ise
bir denklem dir ve eşitlik sadece x = l ve x= 2 sayıları için
doğrudur, diğer hallerde yanlıştır. Özdeşlikte ise her x
ve y değeri için eşitlik doğrudur. Denklem lerde değiş­
kenlerin en büyük kuvveti o denklem in derecesini gösterir.
H er terim in derecesi aynı olan denklemlere
“ hom ojen denklem e” denir.
Yüzey Denklemi: Üç boyutlu uzayın herhangi bir P
noktasının koordinatları x,y, z ise f(x,y,z)=0 şeklindeki
denklem lerdir.
Eğri Denklemi: Eğri, tarifinden dolayı (iki yüzeyin
arakesiti bir eğridir.) f(x,y,z)=0 ve g(x,y,z)=0 yüzey
denklem leri bir arada eğri denklem i verir. İki boyutlu
uzayda x ve y gibi iki değişkenle m eydana gelen denklemler
bir eğri denklemidir.
y2=2x , y=3x , x2+ y2= 1
birer eğri denklemidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)