denizsolucanlan varsayımı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

deniz kayaçlannda
bulunan ve konodont (*) adıyla
bilinen dişe benzer küçük fosillerin denizsolucanlannm
çene parçaları olduğunu öne
süren kuram. Bu kuramı çürütebilecek en
önemli kanıtlardan biri, denizsolucanlarmın
dişlerine en erken Ordovisiyen Dönem (y.
500-430 milyon yıl önce) kayaçlannda rastlanmasına
karşın, bilinen konodont fosillerinin
tartışmasız çok daha önceye, Üst Kambriyen
Döneme (y. 570:500 milyon yıl önce)
tarihlenmiş olmasıdır. Öte yandan, denizsolucanlannm
çene ve diş yapıları zaman
içinde pek az değişikliğe uğrarken, konodontların
büyük bir evrim geçirerek çeşitlenmiş
olması bu fosiller ile denizsolucanlan
arasında kurulan ilişkiyi giderek zayıflatmaktadır.
Üstelik denizsolucanlarmın çeneleri
boynuzsu ve dayanıklı bir madde olan
kitinden yapıldığı halde, konodontlar omurgalıların
iskeleti gibi kalsiyum fosfattan
oluşur. Denizsolucanlarmın bilinmeyen birkaç
grubunda kalsiyum fosfatlı yapılar bulunmuş
olsa bile, bu solucanların çeneleri ile
konodontlann gelişim çizgisindeki büyük
farklılıklar varsayımı çürütebilecek niteliktedir


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.