Denizde Çarpışma

Denizde Çarpışma

Denizde çatışma

Un tüccarlarından Yanko’nun Gürcü Kumpanyası vapuruyla ibrail’den (Romanya) getirtmiş olduğu 440 çuval un, Yağkapanı mavnalarından İbrahim Reis’in 105 numaralı mavnasına ı bulunan Zahire Gümrüğüne yüklenir. Çuvallar, vergisi ödenmek üzere Galatat’da bulunan duba götürülürken mezkûr mavna, Tersane-i Âmire’nin istimbotuna bağlı ve içinde ile dün sabah çarpışır. Mavnanın iskele tarafı hasar görüp içine su dolarak batmakta olduğu sırada, oradan geçmekte olan Muhafaza Müdürlüğü’nün “Gümrük” isimli istimbotunun süvarisi Sabri Kaptan tarafından görülür. Kazazede mavna istimbota bağlanarak gümrüğün rıhtımına  bu şekilde mavnanın kurtarılması sağlanır ve çıkartırılır ve içindeki un çuvalları d؟ula Bey, serdümen Ali Ağa, diğer Ali Ağa, makinist Bu konuda adı geçen istimbotun kaptanı oldukları ğayret hakikaten takdire değerdir. ؟؛Artin ve ateşçi bursun ağaların gösterin

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.