deniz jeolojisi

e o l o j îk o k y a n u s b î l îm olarak
da bilinir, kıta sahanlıkları ile yamaçlarının
ve okyanus havzalarının jeolojik yapısını
inceleyen bilim dalı. Başlangıçta, deniz
jeologları esas olarak denizlerdeki tortulaşma
olayını incelemişler ve yıllar boyunca
toplanan çok sayıdaki deniz dibi örneğini
yorumlamaya çalışmışlardır. Ama,
1960’larda, deniz dibi yayılması kavramının
ortaya çıkmasıyla birlikte deniz jeolojisinin
kapsamı da önemli ölçüde genişlemiştir.
Okyanus ortası sırtlarının ve deniz tabanındaki
kayaçlarda bulunan kalıcı magnetizmanın
araştırılması, derin deniz göllerinin
jeokimyasal çözümlemesi, deniz dibi yayılması
ve kıtaların kayması gibi konular,
günümüzde deniz jeolojisinin genel kapsamı
içinde düşünülmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)