Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Deniz Harp Okulu

Türk Deniz Kuvvetlerin
e subay yetiştiren askeri okul.
Osmanlı Devleti’nde subay yetiştirmek
üzere kurulan ilk deniz okulu olan Mühendishane-
i Bahri-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi),
Hüsrev Mehmed Paşa’nm ikinci
kaptan-ı deryalığı (1822-27) sırasında Mekteb-
i Bahriye (Bahriye Mektebi) adını aldı.
Okul bu sırada İstanbul’da Parmakkapı
yakınındaki bir binada öğretim yapıyordu.
1838’de Kasımpaşa’da bugünkü Deniz Hastanesinin
bulunduğu yerdeki Kaptan Paşa
Konağı’na taşındı. 1842’de Patrona Mustafa
Paşa’nm layihasına göre düzenlenen Mekteb-
i Bahriye dört sınıftan oluşuyordu ve
öğretim süresi yedi yıldı. Üçüncü sınıfta
eğitim güverte (harp) ve inşaiye olmak
üzere iki bölüme ayrılıyordu. İngilizce birinci,
Fransızca da ikinci yabancı dil haline
getirildi ve ayrıca okulun hizmetine bir
eğitim gemisi verildi. İngiltere ve Fransa’
dan da eğitim uzmanları getirildi. 1846’da
Mekteb-i Bahriye-i Şahane adım alan okul,
1852’de Heybeliada’daki Bahriye Kışlası’na
taşındı. Okulun idadi sınıflan ise öbür
askeri idadilerle birlikte Galatasaray’da
Mekteb-i İdadi-i Umumi adı altında birleştirildi.
Bu sınıflar üç yıl sonra yeniden
Heybeliada’ya taşındı. II. Meşrutiyet’ten
sonra Bahriye Mektebi’nde yeni düzenlemelere
gidildi. Okulun eğitim programında
reformlar yapmak için Tedrisat-ı BahriyeMüdürlüğü kuruldu. İngiliz eğitim sistemi
uygulanmaya başladı. Ders nazırı olarak da
İngiliz subayı Hollan görevlendirildi. Okulun
öğretim süresi dört yıl olarak belirlendi
ve aynca aday sınıflan açıldı. Bahriye
Mektebi’ni “mühendis” unvanı ile bitirenler
bir yıllık eğitimden sonra üsteğmen olarak
donanmaya katılıyordu. 1913’te öğretim
programında değişiklikler yapıldı ve öğretim
süresi dört yılı okulda, bir yılı okul
gemisinde ve üç yılı mühendis olarak donanmada
olmak üzere sekiz yıla çıkarıldı.
Cumhuriyetin ilanından sonra da yürürlükteki
mevzuata göre öğretimini sürdüren
Bahriye Mektebi, 1928’de Deniz Lisesi
adını alarak askeri liselerin izlediği programı
uygulamaya başladı. Kasımpaşa’da da
bir Deniz Harp Okulu açıldı. Deniz Lisesi’
ni bitiren öğrenciler yedi ay okul gemisinde,
iki ay Deniz Yeni Erat Eğitim Alayı’nda ve
11 ay Deniz Harp Okulu’nda eğitim ve
öğrenim yaparak asteğmen oluyordu. Asteğmenler
de dokuz buçuk ay meslek kursu
gördükten sonra Deniz Kuvvetleri’ne katılıyorlardı.
Deniz Harp Okulu, iki ders yılı
Kasımpaşa’da kaldıktan sonra, 1930’da
Heybeliada’ya taşındı. II. Dünya Savaşı’nm
getirdiği koşullar nedeniyle 1941-46 arasında
ise Mersin’de öğretim yaptı. Savaştan
sonra deniz savaşı teknolojisindeki gelişmeler
doğrultusunda eğitim ve öğretim sisteminde
değişiklikler yapıldı. 1953’te ABD
Deniz Kuvvetleri Akademisi’nin dört yıllık
programı uygulanmaya başladı ve bu sistem
Deniz Harp Kanunu’nun yürürlüğe girdiği
197l ’e değin sürdü.
1985’te Tuzla’daki modern tesislerine taşınan
Deniz Harp Okulu, temelde Deniz
Lisesi’nden, gerekli hallerde de sivil liselerin
fen kollarından sınavla aldığı öğrencileri
dört yıllık bir eğitim ve öğretimden geçirerek
teğmen rütbesinde subay yetiştirmektedir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.