DENİKİN (Anton lvanoviç), rus generali (1872-01. Ann Arbor, Michigan 1947)
DENİKİN (Anton lvanoviç), rus generali (1872-01. Ann Arbor, Michigan 1947)

DENİKİN (Anton lvanoviç), rus generali (1872-01. Ann Arbor, Michigan 1947)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DENİKİN (Anton lvanoviç), rus generali (1872-01. Ann Arbor, Michigan 1947)

DENİKİN (Anton lvanoviç), rus generali (1872-01. Ann Arbor, Michigan 1947)

DENİKİN (Anton lvanoviç), rus generali (1872-01. Ann Arbor, Michigan 1947)

DENİKİN (Anton lvanoviç), rus generali (1872-01. Ann Arbor, Michigan 1947). Rus-japon savaşına katıldı ve Rusya’nın yenilmesiyle sonuçlanan bu savaştan sonra, askerî kuruluşlarda köklü bir reform yapmayı amaç edinen küçük bir subaylar cuntasına girdi. Birinci Dünya savaşı sırasında Galiçya’da 4. tümene kumanda etti, 1917’de Kerenski tarafından kuzeybatı cephesi kumandanlığına getirildi. Eylül 1917’-de Kornilov ile birlikte tutuklandı; yine onunla birlikte aralık ayında serbest bırakıldı ve Ukrayna’da «Rus gönüllüleri»nden bir ordu kurdu. Batılı müttefiklere bağlılığını ilân ederek, İngiltere’nin desteği ile Bolşeviklere karşı savaştı. Ekim 1918’de Denikin, kendisini «Güney Rusya silâhlı kuvvetleri» (150 000 kişi) kumandanı ilân edince, Harkov’u, Kiev’i, Kursk’u, Voro-nej’i ve Orel’i ele geçirip (haziran-ekim) Moskova’yı tehdit ederek önemli başarılar kazandı. Kendisini, Ukrayna dışında’ takip etmeyi kabul etmeyen birlikleri ve bazı su-, baylar tarafından terk edilen Denikin, nisan 1920’de emir ve kumandayı Vrangeİ’*e dev. retti. İngiltere’ye, sonra Fransa’ya çekildi, buradayken 1922’de, 1917*de Rus Ordusu ve iktidarının Dağılışı adlı bir kitap yayımladı. İkinci Dünya savaşı sırasında Almanlar tarafından kendisine yapılan teklifleri reddetti ve 1945’te A.B.D.’ye yerleşti


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.