DENIFLE (Joseph)DENIFLE (Joseph), kilise adı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DENIFLE (Joseph)DENIFLE (Joseph), kilise adı

DENIFLE (Joseph)DENIFLE (Joseph), kilise adı

DENIFLE (Joseph)DENIFLE (Joseph), kilise adı

DENIFLE (Joseph), kilise adı P. UKiN-RiCH SUSO. avusturyalı dominiken rahip ve bilgin (Imst. Tirol 1844-Münih 1905). P. Ehrle ile birlikte çok önemli bir arşiv olan Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters’i (Ortaçağ Edebiyatı ve Kilise Tarihi Arşivi) kurdu ve yönetti. Eserlerinin başlıcaîan alman mistikleri, özellikle üniversiteler tarihiyle ilgilidir: M. Chatelain ile birlikte yazdığı Char-tıılarium et Auctarium Chartularii Univer-sitatis Parisiensis (Paris Üniversitesi İmparatorluk Arşivinin Düzenlenmesi ve Kurulması) [6 cilt, 1890-1905]; Die Universitäten des Mittelalters bis 1400 (Ortaçağda 1400’e Kadar Üniversiteler) [1885]. Luther’-in ilâhiyatçılığınm gelişmesi hakkındaki araştırmalarını kapsayan Luther und Luthertum in der Ersten Entwickelung (Luther ve İlk Merhalede Luther’cilik) [2 eilt, 1904-1906] adlı eseri Almanya’da çok şiddetli tartışmalara yol açtı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.