Denge Üzerine Bir Hayat

Denge Üzerine Bir Hayatdenge hayatı

İbrahim Hakkı Hazretler’nin de dikkat çektiği gibi günümüz insanlığının ekseri­yeti, Mevlâsma değil de dünyaya hizmeti kendine düstur edinmiş durumda. Fakat gördük ki dünya onu hizmetinde kullanıyor. Kullandıkça da hedefi büyütüyor. Ancak ar­tık çark insanoğlunun kendini öğütüyor. Bu yüzden ‘Şu da olabilir, bu da tutabilir’ gibi fikirler yerine yaratıcının koyduğu kaidele­re göre hayatın tanzimi en doğru yol olarak karşımızda duruyor.

Bu durum, bütün insanlık için artık bir tercihten öteye zaruret haline gelmiş durum­da. Bir klasik haline gelen Mârifetnâme isim­li eserde de detayları bulunabilecek usuller­le kalbin temizliği ve insamn maddi hayat ile olan ilişkisi yeniden gözden geçirilmeli. Neticede dünya, hayat için amaç değil araç olmalı. Bu yapıldığı taktirde görülecektir ki bir gölge gibi dünya, insanların arkasından gelecektir.

Orta yolu öğütleyen Sevgili Peygam­berimizin “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmak” hadis-i şerifindeki gibi ha­yatı bir denge üzerine yeniden tanzim etmek lazımdır.©

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.